Krowy mleczne

Twoim celem jest wyższa zdrowotność krów? Zdrowsze krowy są bardziej wydajne i wyróżniają się wyższą produkcją mleka w ciągu całego życia. Produktywne i zdrowe stado jest ważne również z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ekonomii. Oferujemy Ci programy żywieniowe i zarządzanie w każdym aspekcie związanym z krowami mlecznymi i paszami w Twoim gospodarstwie.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli bydła mlecznego

Marcin Sabiło
kierownik sprzedaży - makroregion północ
Marcin Sabiło
kierownik sprzedaży - makroregion północ

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Zagwarantowanie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych istotnie wpływa na efektywność produkcji. Począwszy od zapewnienia cielętom dobrego startu i dbania o rozwój jałówek, przez odpowiednie żywienie krów w fazie laktacji i okresie okołowycieleniowym, jako hodowca każdego dnia troszczysz się o zdrowie swoich zwierząt.

Odpowiednio przygotowana obora, regularna korekcja racic i profilaktyka zdrowotna wpływają na długość życia krowy oraz jej wydajność mleczną, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny stada. Dbanie o dobrostan krów to inwestycja, która się opłaca, dlatego warto troszczyć się o zwierzęta w każdej fazie.

Właściwie zbilansowana dawka żywieniowa jest jednym z najważniejszych elementów dobrostanu. Pozwala również na maksymalizację zysków z produkcji mleka. Właśnie z tego powodu specjaliści De Heus dokładnie analizują wszystkie składniki dawki, by na ich podstawie zaproponować optymalne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb zwierząt w stadzie.

Jesteśmy tutaj, aby wspierać wyjątkowe potrzeby Twojego  gospodarstwa! 

  • Prawidłowy rozwój jałówek
  • Zdrowy start w laktację
  • Wzmocnienie potencjału kiszonek

PRO, czyli pewny i bezpieczny wybór w żywieniu bydła mlecznego

Każdy hodowca bydła mlecznego kieruje się własnymi celami rozwoju swojej fermy, w zależności o potrzeb i potencjału stada. W De Heus oferujemy właściwe rozwiązania żywieniowe, które spełnią Twoje oczekiwania i są zgodne z wymaganiami rynku.

Poznaj ofertę PRO dla bydła mlecznego!

Prelacto

Plan zasuszenia De Heus Prelacto pomaga optymalizować okres przejściowy między laktacjami, aby poprawić wydajność krów i znacznie zmniejszyć wpływ choroby na stado. Prelacto to niesamowite rezultaty oraz oszczędność czasu, pieniędzy i wysiłku.

Poznaj Prelacto

Protein Booster

Linia sypkich korektorów to prawdziwy zastrzyk energii dla stada, pozwalający na redukcję kosztów żywienia na fermach mlecznych.

Poznaj ofertę Protein Booster

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?


Częste pytania

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

W przypadku krów mlecznych kluczową rolę w długowieczności, zdrowiu i wydajności odgrywaja okres przed i po wycieleniu. Okres zasuszenia pozwala krowom mlecznym odpocząć i przygotować się do wycielenia oraz do rozpoczęcia kolejnej laktacji. Po wycieleniu krowy powinny być karmione odpowiednio zbilansowaną dawką pokarmową, aby osiągnąć szczytową produkcję mleka.

Dowiedz się więcej o optymalnym zarządzaniu okresem przejściowym: Plan Prelacto

W odchowie jałówek na dobrze rozwinięte i produktywne krowy ważne jest nie tylko pierwsze 6 miesięcy, ale cały okres od urodzenia do wycielenia. Potrzeby żywieniowe jałówki są inne na każdym etapie życia. Ich wymagania spełnia plan odchowu cieląt Kaliber. Zapewnia optymalną strategię żywienia dostosowaną do konkretnej sytuacji w gospodarstwie. Zacznij odchów z planem Kaliber!

Dowiedz się więcje na temat odchowu cieląt: Plan Kaliber

Dawki dla krów opierają się na własnych paszach objętościowych uzupełnionych o pasze treściwe i dodatki. Nasi doradcy żywieniowi dążą do zdrowego zbilansowania dawki pokarmowej zapewniającej wysoką produkcję mleka i optymalnie wykorzystują dostępną paszę objętościową. Zapewnia to najbardziej opłacalną strategię dla wydajności krów i Twojego gospodarstwa.

Dowiedz się więcej o naszych narzędziach: Zarządzanie kiszonkami

 
Jeśli chcesz poprawić wydajność swojej fermy, musisz najpierw zdefiniować swoje cele. Nasz doradca posiada odpowiednią wiedzę o żywieniu, zarządzaniu fermą i monitorowaniu wyników, więc może pomóc Ci przeanalizować aktualną wydajność i kluczowe parametry, takie jak wydajność paszy, skład dawek i stan zdrowia krów. Zyskasz wgląd w to, jak poprawić wydajność, aby osiągnąć swoje cele.
 
Już dziś skontaktuj się ze swoim doradcą: doradcy żywieniowi De Heus ds. bydła

Akademia Zdrowego Wymienia

Mastitis, czyli zapalenie wymienia jest jedną z najbardziej powszechnych chorób dotykających stada krów mlecznych i głównym źródłem antybiotykoterapii w hodowli bydła. W zarządzaniu mastitis konieczne jest nowe podejście, więc z myślą o przyszłości hodowli bydła mlecznego, stworzyliśmy Akademię Zdrowego Wymienia.

Poznaj Akademię Zdrowego Wymienia

Akademia Zdrowej Racicy

Poprawnie i regularnie przeprowadzane korekcje znacząco wpływają na wydajność hodowli i pomagają zdiagnozować wiele niebezpiecznych schorzeń. Specjaliści De Heus zwracają szczególną uwagę na profilaktykę, uświadamiając hodowcom co mogą zmienić, by nie dopuścić do strat.

Poznaj Akademię Zdrowej Racicy