Nioski

Każda ferma niosek odznacza się swoją unikalną kombinacją genetyki, warunków utrzymania, klimatu i zarządzania, a każdy hodowca ma własne cele produkcyjne. Dobrze zbilansowane odżywianie w połączeniu z najlepszym wsparciem jest niezbędne, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Właśnie dlatego De Heus oferuje rozwiązania dotyczące żywienia, zarządzania i zdrowia zwierząt dostosowane do lokalnych warunków rynkowych.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Magdalena Czerwonka
kierownik działu nioski i drobiu wodnego
Magdalena Czerwonka
kierownik działu nioski i drobiu wodnego

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Jako producent jaj dążysz do wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby Twoich klientów. Nowoczesne kury nioski wciąż zwiększają swoją produkcję. Aby wykorzystać ich potencjał genetyczny i zwiększyć produkcję, Twoje nioski potrzebują wysokiej jakości produktów odżywczych, które doskonale odpowiadają ich potrzebom. Identyfikujemy Twoje potrzeby i analizujemy gospodarstwo, by zapewnić optymalne połączenie strategii zarządzania i żywienia na wszystkich etapach życia niosek. W ten sposób możemy pomóc Ci osiągnąć Twój indywidualny cel produkcyjny. 


Żywienie niosek jaj konsumpcyjnych

Wysoka nieśność i zwiększenie masy jaj, chów klatkowy, na ściółce, w wolierach lub na wolnym wybiegu, a także rasa kur niosek - nie ma dwóch jednakowych ferm, bo każdą wyróżnia szereg czynników i to, co najważniejsze - Twoje oczekiwania wobec hodowli.

Zróżnicowane programy żywienia niosek jaj konsumpcyjnych od De Heus sprostają Twoim wymaganiom i pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe, dbając jednocześnie o status zdrowotny stada i środowisko.

Nieskończenie dobry program INFINITY

Jak skutecznie wykorzystać potencjał genetyczny niosek przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego statusu zdrowotnego drobiu? Dowiedz się więcej o programie żywienia INFINITY, który dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pozwala na znaczący wzrost wskaźnika nieśności.

Poznaj program żywienia niosek INFINITY

Żywienie i wsparcie z programami RESPEKT i FURORA

Programy RESPEKT i FURORA kompleksowo zaspokajają potrzeby żywieniowe niosek, dbając o bardzo dobrą nieśność. To oferta żywienia niosek konsumpcyjnych, która powstała z szacunku do Twojej pracy, wiedzy i oczekiwań związanych z wynikami, ale i z szacunku dla zwierząt oraz dla środowiska.

Poznaj program żywienia niosek RESPEKT i FURORA

Żywienie stad rodzicielskich

Żywienie niosek reprodukcyjnych i towarowych skupia się na innych czynnikach. Uzyskanie odpornych, optymalnie rosnących, dobrze wykorzystujących paszę kurcząt broilerów o wysokiej wydajności rzeźnej to cele nowej oferty dla niosek reprodukcyjnych.

Program zapewnia jeszcze większą kontrolę masy ciała, poprzez monitorowane żywienie, zarówno w czasie odchowu jak i w okresie produkcji. Spełnia także najnowsze wytyczne Aviagena.

PERFECTO i PERFECTO PLUS - filozofia żywienia nastawiona na wyniki

Bazując na najnowszej wiedzy żywieniowej, doświadczeniu w produkcji pasz dla stad prarodzicielskich Aviagen i analizie danych z setek ferm, stworzyliśmy perfekcyjne programy PERFECTO i PERFECTO PLUS. Interesuje Cię innowacyjne żywienie stad reprodukcyjnych brojlera?

Poznaj program żywienia niosek PERFECTO i PERFECTO PLUS

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Wapń, fosfor i witamina D3 są ważnymi czynnikami odżywczymi związanymi z jakością skorupek jaj. Ale są też inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, w tym przede wszystkim zapotrzebowanie kury na składniki odżywcze. Ten wymóg zmienia się wraz z wiekiem ptaka. Podczas formowania się skorupki, kura może wykorzystywać wapń bezpośrednio z paszy lub pozyskiwać go z kości. Ten proces ułatwia witamina D3, ale w trakcie procesu uwalniany jest również fosfor, który jest w dużej mierze tracony. To podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego poziomu fosforu i witaminy D3 w paszy. Innym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest rozważenie czasu karmienia: skorupki jaj formują się wieczorem i w nocy, więc jest to czas, w którym zapotrzebowanie na wapń jest największe, więc warto zapewnić jego źródło w popołudniowej dawce.

Pasza, woda, światło i klimat to najważniejsze czynniki określające potencjał produkcyjny Twojego stada. Połączenie wszystkich tych elementów tworzy najlepsze warunki dla optymalnego zdrowia i wydajności. Z żywieniowego punktu widzenia chodzi o właściwe składniki odżywcze, dostarczane w odpowiedniej ilości i czasie. Opierając się na wynikach własnych badań i efektach osiąganych przez naszych hodowców, stale udoskonalamy nasze rozwiązania żywieniowe, aby mieć pewność, że osiągniesz z nimi optymalne wyniki. Ponieważ hodowla niosek ma bardzo indywidualny charakter, a na wydajność wpływa wiele czynników, zalecamy kontakt ze specjalistą w celu omówienia dostępnych opcji i uzyskania porad dotyczących konkretnej sytuacji.

Odżywianie może wpływać na kolor żółtka jaja dzięki zawartości pigmentów w poszczególnych składnikach paszy. Pigmenty, znane również jako karotenoidy nie mogą być wytwarzane przez kury, więc genetyka nie ma tu odniesienia. Na całym świecie klienci mają inne preferencje co do koloru żółtka, a w De Heus rozumiemy, jak ważne jest spełnianie tych oczekiwań. Aby upewnić się, że żółtka w jajach niosek mają właściwy kolor, dokładnie sprawdziliśmy rodzaje karotenoidów dostępnych w paszach dla kur niosek. Nasze pasze pomagają osiągnąć właściwe wybarwienie żółtka, zgodne z lokalnym preferencjami konsumentów.

Idealnie byłoby, gdyby rozmiar jaj nie zmieniał się zbytnio w okresie nieśności i był jednolity w całym stadzie. W praktyce widzimy, że kury, które dopiero co zaczęły składać jaja, często produkują jaja stosunkowo małe, podczas gdy jaja produkowane w drugiej połowie produkcji są dość ciężkie. Istnieje wiele sposobów kontrolowania wielkości i jednorodności jaj w całym okresie nieśności. Jednolite stado kur w okresie chowu będzie lepiej reagować na zmiany odżywiania i zarządzania podczas fazy przejściowej i prawdopodobnie zapewni bardziej spójną produkcję jaj na początku nieśności. Również masa ciała jako taka i kondycja kury na początku nieśności będą miały wpływ na masę jaja. Z punktu widzenia żywienia o masie jaj decyduje głównie spożycie paszy, jej wykorzystanie i wartość odżywcza. Ostateczny efekt zależy od wielu czynników, takich jak temperatura w kurniku, zdrowie jelit i zwierząt oraz od struktury paszy i stosunku białka do energii.


Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych