Nioski

Każda ferma niosek odznacza się swoją unikalną kombinacją genetyki, warunków utrzymania, klimatu i zarządzania, a każdy hodowca ma własne cele produkcyjne. Dobrze zbilansowane odżywianie w połączeniu z najlepszym wsparciem jest niezbędne, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Dlatego De Heus oferuje rozwiązania dotyczące żywienia, zarządzania i zdrowia zwierząt dostosowane do lokalnych warunków rynkowych.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Maciej Musiałowski

kierownik ds. niosek i premiksów

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Jako producent jaj dążysz do wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby Twoich klientów. Nowoczesne kury nioski wciąż zwiększają swoją produkcję. Aby wykorzystać ich potencjał genetyczny i zwiększyć produkcję, Twoje nioski potrzebują wysokiej jakości produktów odżywczych, które doskonale odpowiadają ich potrzebom. Identyfikujemy Twoje potrzeby i analizujemy gospodarstwo, by zapewnić optymalne połączenie strategii zarządzania i żywienia na wszystkich etapach życia niosek. W ten sposób możemy pomóc Ci osiągnąć Twój indywidualny cel produkcyjny. 

Żywienie i wsparcie

Pasza dla niosek od De Heus, czyli koncepcja żywienia kur FIT kompleksowo zaspokaja potrzeby żywieniowe niosek. Pasze z linii FIT uwzględniają specyficzne wymagania żywieniowe, zmieniające się wraz z wiekiem kury. Pozwala to na osiągnięcie bardzo dobrych wyników nieśności przy zachowaniu wysokiej kondycji.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. drobiu

Struktura i skład, które gwarantują wysokie wyniki

FIT to program opierający się na sprawdzonych, wysokiej jakości surowcach. Dzięki wnikliwej, jakościowej kontroli komponentów pasz i wymagającym procedurom produkcyjnym, gotowe produkty żywieniowe dostarczane na fermę są całkowicie bezpieczne i zdrowe dla ptaków i ludzi, zarówno dla technicznego personelu fermy jak i końcowych konsumentów jaj. Dzięki wysokim wymaganiom jakościowym koncepcja FIT zakłada żywienie kur niosek w bardzo długich okresach produkcyjnych do 90. i więcej tygodni życia, przy zachowaniu możliwie maksymalnej produkcji i dobrym stanie zdrowia kur.

Każda linia pasz pełnoporcjowych uwzględnia trzy warianty dopasowane do wieku użytkowanych kur niosek:

  • I okres nieśności, od 17. do 35 tyg. życia
  • II okres nieśności, od 36. do 50 tyg. życia
  • III okres nieśności, dla kur powyżej 50. tyg. życia

Pasze szyte na miarę

Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji programu złożonego z dwóch uzupełniających się części (filarów). I filar to pasze pełnoporcjowe. II filar to system suplementacji (uzupełniania). Taki układ daje możliwości bardzo precyzyjnego dopasowania paszy, względnie paszy suplementowanej do bieżących warunków produkcji, kondycji czy zdrowia ptaków. Możliwość zastosowania przewidzianych wariantów żywieniowych jakie daje FIT, czynią z niego program idealnie dopasowujący się do wymagań każdej fermy kur nieśnych. Całkowicie spójna koncepcja żywienia kur niosek i jednolita baza surowcowa umożliwia płynną wymianę oferowanych pasz, bez efektu stresu związanego ze zmianą żywienia.

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Bądźmy w kontakcie!

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Wapń, fosfor i witamina D3 są ważnymi czynnikami odżywczymi związanymi z jakością skorupek jaj. Ale są też inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, w tym przede wszystkim zapotrzebowanie kury na składniki odżywcze. Ten wymóg zmienia się wraz z wiekiem ptaka. Podczas formowania się skorupki, kura może wykorzystywać wapń bezpośrednio z paszy lub pozyskiwać go z kości. Ten proces ułatwia witamina D3, ale w trakcie procesu uwalniany jest również fosfor, który jest w dużej mierze tracony. To podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego poziomu fosforu i witaminy D3 w paszy. Innym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest rozważenie czasu karmienia: skorupki jaj formują się wieczorem i w nocy, więc jest to czas, w którym zapotrzebowanie na wapń jest największe, więc warto zapewnić jego źródło w popołudniowej dawce.

Pasza, woda, światło i klimat to najważniejsze czynniki określające potencjał produkcyjny Twojego stada. Połączenie wszystkich tych elementów tworzy najlepsze warunki dla optymalnego zdrowia i wydajności. Z żywieniowego punktu widzenia chodzi o właściwe składniki odżywcze, dostarczane w odpowiedniej ilości i czasie. Opierając się na wynikach własnych badań i efektach osiąganych przez naszych hodowców, stale udoskonalamy nasze rozwiązania żywieniowe, aby mieć pewność, że osiągniesz z nimi optymalne wyniki. Ponieważ hodowla brojlerów ma bardzo indywidualny charakter, a na wydajność wpływa wiele czynników, zalecamy kontakt ze specjalistą w celu omówienia dostępnych opcji i uzyskania porad dotyczących konkretnej sytuacji.

Odżywianie może wpływać na kolor żółtka jaja dzięki zawartości pigmentów w poszczególnych składnikach paszy. Pigmenty, znane również jako karotenoidy nie mogą być wytwarzane przez kury, więc genetyka nie ma tu odniesienia. Na całym świecie klienci mają inne preferencje co do koloru żółtka, a w De Heus rozumiemy, jak ważne jest spełnianie tych oczekiwań. Aby upewnić się, że żółtka w jajach niosek mają właściwy kolor, dokładnie sprawdziliśmy rodzaje karotenoidów dostępnych w paszach dla kur niosek. Nasze pasze pomagają osiągnąć właściwe wybarwienie żółtka, zgodne z lokalnym preferencjami konsumentów.

Idealnie byłoby, gdyby rozmiar jaj nie zmieniał się zbytnio w okresie nieśności i był jednolity w całym stadzie. W praktyce widzimy, że kury, które dopiero co zaczęły składać jaja, często produkują jaja stosunkowo małe, podczas gdy jaja produkowane w drugiej połowie produkcji są dość ciężkie. Istnieje wiele sposobów kontrolowania wielkości i jednorodności jaj w całym okresie nieśności. Jednolite stado kur w okresie chowu będzie lepiej reagować na zmiany odżywiania i zarządzania podczas fazy przejściowej i prawdopodobnie zapewni bardziej spójną produkcję jaj na początku nieśności. Również masa ciała jako taka i kondycja kury na początku nieśności będą miały wpływ na masę jaja. Z punktu widzenia żywienia o masie jaj decyduje głównie spożycie paszy, jej wykorzystanie i wartość odżywcza. Ostateczny efekt zależy od wielu czynników, takich jak temperatura w kurniku, zdrowie jelit i zwierząt oraz od struktury paszy i stosunku białka do energii.