Certyfikaty De Heus

Jakość to jeden z filarów De Heus. Postrzegamy ją jako ciągły proces i  w związku z tym stale dążymy do osiągania jak najlepszych wyników oraz ciągłego doskonalenia. Potwierdzeniem tych działań są wyniki produkcyjne, jakie przy udziale naszych produktów osiągają hodowcy. Jednocześnie gwarancją wypracowanych standardów produkcji są uzyskane przez De Heus certyfikaty krajowych i międzynarodowych systemów jakości: bez GMO, QS, FamiQS, VLOG i ISO 22000

Certyfikaty

Gwarancja jakości i wyników

Starndard PIM "Bez GMO" w module: produkcja pasz.

Pobierz certyfikat

System zarządzania bezpieczeństwiem żywności oraz zasady Good Manyfacturing Practice (GMP).

Pobierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pobierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pobierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pobierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pbierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pobierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pobierz certyfikat

System zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu paszowym i spożywczym.

Pobierz certyfikat

Gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z pomocą GMO.

Pobierz certyfikat

Gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z pomocą GMO.

Pobierz certyfikat

Gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z pomocą GMO.

Pobierz certyfikat

Zakres certyfikacji dla poszczególnych wytwórni De Heus w Polsce.

Pobierz grafikę