Certyfikaty De Heus

Jakość to jeden z filarów De Heus. Postrzegamy ją jako ciągły proces i  w związku z tym stale dążymy do osiągania jak najlepszych wyników oraz ciągłego doskonalenia. Potwierdzeniem tych działań są wyniki produkcyjne, jakie przy udziale naszych produktów osiągają hodowcy. Jednocześnie gwarancją wypracowanych standardów produkcji są uzyskane przez De Heus certyfikaty krajowych i międzynarodowych systemów jakości: GMP+, FamiQS, VLOG i ISO 22000.

Certyfikaty

Gwarancja jakości i wyników

Zakres certyfikacji dla poszczególnych wytwórni De Heus w Polsce.

Pobierz grafikę

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

Spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

Pobierz plik

System zarządzania bezpieczeństwiem żywności oraz zasady Good Manyfacturing Practice (GMP).

Pobierz certyfikat

Gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z pomocą GMO.

Pobierz certyfikat

Gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z pomocą GMO.

Pobierz certyfikat