Bydło

Rozwiązania żywieniowe dla bydła mlecznego i opasowego

Twoje stado jest wyjątkowe

W De Heus wiemy, że nie ma dwóch takich samych gospodarstw i dlatego nie oferujemy jednego, uniwersalnego rozwiązania. Zrozumienie potrzeb Twojego gospodarstwa - zwierząt i Twoich oczekiwań wobec hodowli to klucz do zapewnienia Ci optymalnego wsparcia. Opracowaliśmy szeroką gamę dedykowanych usług i unikalne podejście do każdej fazy cyklu życia Twoich zwierząt. Nasi doradcy łączą wiedzę o regionalnych warunkach z naszym globalnym doświadczeniem. To rozwiązanie, które wspiera rozwój Twojego gospodarstwa!Właściwy kierunek żywienia

De Heus, jako wiodący producent pasz i produktów żywieniowych dla bydła, od wielu lat wyznacza trendy i poziom jakości. Oferta żywieniowa, dopasowana do potrzeb klientów, obejmuje:

  • preparaty mlekozastępcze dla cieląt
  • pasze dla młodzieży hodowlanej (cieląt i jałówek)
  • pasze dla krów mlecznych w laktacji i w zasuszeniu
  • pasze dla bydła opasowego w żywieniu tradycyjnym i na sucho
  • koncentraty i korektory białkowe
  • mieszanki mineralno-witaminowe i dodatki paszowe

Idealny bilans

Aby zapewnić zdrowie stada i jak najlepiej wykorzystać jego potencjał produkcyjny, należy zagwarantować zwierzętom wszystko, czego potrzebują. Oznacza to zapewnienie dobrostanu, m.in. poprzez właściwe żywienie. Podawanie dobrej jakości paszy objętościowych oraz treściwych, pozwalających prawidłowo zbilansować dawkę pokarmową, musi pokrywać potrzeby żywieniowe zwierząt.

Idealnie zbilansowane dawki dla bydła są niezbędne, aby uzyskać najlepsze wyniki, wysoką rentowność produkcji i długowieczność krów.

Żywienie skrojone na miarę Twojego gospodarstwa

Specyfika żywienia zależy od wieku zwierząt, poziomu produkcji i lokalnych warunków gospodarstwa, dostępnej bazy pasz objętościowych, a także indywidualnych celów biznesowych hodowców. Z tego względu nasza praca na fermie zawsze zaczyna się od analizy lokalnej sytuacji i możliwości.


Współpraca zaczyna się na fermie. Na tym polega różnica

Codzienna praca na fermach naszych hodowców i mierzenie się z prawdziwymi wyzwaniami to źródło cennej wiedzy i doświadczenia.

Robimy więcej niż pasze!

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych