Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie bydła

Żywienie bydła

Zarówno prawidłowe żywienie bydła jak i zagwarantowanie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych ma ogromny wpływ na efektywność produkcji. Począwszy od zapewnienia cielętom dobrego startu i dbania o jałówkę, poprzez odpowiednie prowadzenie krowy w fazie laktacji czy okresie okołowycieleniowym, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na dobrostan.

Odpowiednio przygotowana obora, regularna korekcja racic i profilaktyka zdrowotna zwracają się w postaci wydajnej krowy. A zdrowa, długowieczna krowa pozwala maksymalnie wykorzystać jej potencjał produkcyjny.

Filozofia żywienia bydła, wypracowana w De Heus, oparta jest na ściśle określonych programach. Połączone ze sobą, tworzą kompleksowe rozwiązanie dla biznesu produkcji mleka w Polsce:

  • Kaliber – program efektywnego odchowu jałówek;
  • Prelacto Plus – program zarządzania krowami
    w okresie okołowycieleniowym;
  • LaboExpert – profesjonalna analiza i maksymalne wykorzystanie potencjału kiszonek;
  • Margin Monitor Milk – program służący do obliczania zysków z produkcji mleka.

maxresdefault.jpg

Codziennie, w całej Polsce, ponad 30 doradców żywieniowych De Heus, pracuje wspólnie z hodowcami, udzielając porad w szerokim zakresie hodowli i żywienia bydła. Korzystają z szeregu narzędzi, m.in. z: 

  • Feed Expert – program  do bilansowania dawek pokarmowych paszy dla bydła - wspomaga żywienie bydła. Umożliwia on precyzyjnie określenie zapotrzebowania na składniki pokarmowe określonej produkcji mleka;
  • LaboExpert – służy do analizowania oceny wartości żywieniowej pasz objętościowych. Pozwala na przewidywanie efektów stosowania kiszonki oraz dobór odpowiednich komponentów do dawki;
  • OptiGrass – stanowi przewodnik w temacie zakładania, pielęgnacji i nawożenia użytków zielonych;
  • OptiMaize daje wskazówki dla uprawy i właściwego terminu koszenia kukurydzy na kiszonkę.

Wiadomości branżowe