Compact TMR - lepsze wykorzystanie pasz i poprawa statusu zdrowotnego krów mlecznych

06 października 2020
-
3 minuty

Doradcy żywieniowi De Heus propagują koncept Compact TMR w Polsce już od kilku lat i z każdym miesiącem zyskuje on coraz większe grono zwolenników.

Compact TMR – co to jest?

Koncept Compact TMR powstał w Danii w 2012 roku, a jego twórcą jest Niels Bastian Kristiansen - były profesor Wydziału Zdrowia Zwierząt i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Aarhus. Na przestrzeni lat koncept zyskał liczne grono zwolenników, a efekty jego stosowania stały się tematem wielu prac naukowych oraz zostały sprawdzone bezpośrednio na fermach bydła mlecznego.

Compact TMR to koncepcja żywienia krów mlecznych, opierająca się na unikalnym sposobie przygotowania i mieszania paszy. Jego celem jest otrzymanie struktury uniemożliwiającej sortowanie TMR oraz wymieszanie i pocięcie pasz objętościowych tak, by fizycznie otworzyć włókna dla większego dostępu drobnoustrojów (5-10 mm).


Homogeniczność otrzymanej paszy daje bardziej wyrównane rezultaty żywienia. Wyznacznikiem Compact TMR jest uzyskanie niedojadów (odpadów) na poziomie nieprzekraczającym 2%. Ich skład powinien być taki sam, jak skład skarmianej mieszanki, czyli świeżo zadanego TMR-u. W przeciwnym przypadku, krowy będą w stanie posortować rację, więc dawka żywieniowa będzie różnić się w przypadku poszczególnych osobników.


Jakie są zalety Compact TMR?

Do podstawowych zalet stosowania konceptu compact TMR zalicza się:

  • poprawę wydajności mlecznej (średnio 1,5l/szt.)

  • większe pobranie suchej masy

  • mniejsze wahania pH treści żwacza

  • mniej przypadków kwasicy i ketozy

  • poprawę wykorzystania pasz

  • ograniczenie sortowania TMR – znacznie krótszy czas przy stole paszowym

  • ograniczenie rywalizacji przy stole paszowym

  • mniejsze obciążenie racic

Compact TMR wykazuje pozytywny wpływ na proces fermentacji w żwaczu oraz zwiększa strawność pasz. Zmienia także zwyczaje i zachowanie zwierząt, ograniczając przede wszystkim konkurencję przy stole paszowym i co za tym idzie – sposób pobierania i przeżuwania.

Wynika to wprost z wyeliminowaniu sortowania, co znacznie ogranicza czas potrzebny na pobranie odpowiedniej ilości TMR o wyrównanej jakości (zawartości pasz treściwych). TMR jest pobierany z góry, co dodatkowo znacznie ogranicza rozgarnianie na stole paszowym. Krowy nie reagują gwałtownie na podanie świeżego TMR i nie podchodzą jednocześnie do stołu paszowego. Pobranie ma bardziej wyrównany charakter i odpowiada indywidualnym potrzebom każdej z krów w stadzie, które po pobraniu odpowiedniej dla siebie ilości, wracają przeżuwać do legowisk, dając dostęp do stołu kolejnym zwierzętom. To ciekawy i bardzo charakterystyczny dla Compact TMR wyznacznik, jednak podstawowym warunkiem jest nadal ciągła dostępność TMR-u na stole paszowym oraz zachowanie pozostałości na poziomie do 2%, świadczące o właściwej ilości zadanego TMR-u.

Compact TMR jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym w przypadku stad o wysokiej produkcji mleka. Pozwala na zastosowanie dużego udziału pasz treściwych, minimalizując jednocześnie wahania poziomu pH żwacza, wywołane sortowaniem TMR.


Jak uzyskać odpowiednią strukturę Compact TMR?

Podstawą dobrze przygotowanego Compact TMR jest odpowiednia wilgotność komponentów, mieszcząca się w przedziale 33-36% suchej masy oraz ich rozdrobnienie.

Etap 1: odpowiednie namoczenie pasz treściwych, dzięki czemu pasze przyklejają się do kiszonek, uniemożliwiając sortowanie

Etap 2: rozdrobnienie pasz włóknistych. W przypadku Compact TMR długość uzyskanych cząstek powinna wynosić 5-10 mm. Duże znaczenie ma tutaj jakość noży, w jakie wyposażony jest wóz paszowy. Doświadczenie z wielu gospodarstw pokazuje, że również na tym etapie możliwe jest dodawanie wody. Należy jednak pamiętać, by odbywało się stopniowo podczas mieszania, umożliwiając równomierne nasiąkanie.

Etap 3: dodanie kiszonki kukurydzy do rozdrobnionych pasz włóknistych. Mieszanie do uzyskania jednolitej struktury trwa zwykle 15-20 min.

Ze względu na duży ciężar TMR-u o wysokiej wilgotności, obciążenie wozu paszowego jest znaczne. Z tego względu, proces mieszania nie powinien zostać zatrzymany aż do momentu wyładunku.

Bilansowane dawki w żywieniu Compact TMR

W żywieniu zgodnym z konceptem Compact TMR doskonale sprawdzają się pasze z linii Optimlek Balance. Zostały opracowane przez specjalistów De Heus, by zapewnić hodowcom oszczędność czasu podczas przygotowania TMR, precyzyjnie zbilansować dawki oraz zwiększyć zysk z produkcji.

więcej o paszach optimlek balance


Połączenie w jednej mieszance treściwej komponentów białkowych, energetycznych oraz zbilansowanych poziomów witamin i minerałów to oszczędność nie tylko czasu w trakcie załadunku wozu paszowego, ale także przestrzeni magazynowych i kosztów zakupu wszystkich komponentów osobno. Pasze Optimlek Balance dostarczane są w formie krótkiego granulatu o specjalnej strukturze , która zapewnia homogenność mieszanki oraz łatwe rozpuszczenie podczas mieszania w wozie paszowym.

Szeroki asortyment mieszanek Optimlek Balance pozwala na dobór odpowiedniego wariantu dostosowanego do pasz dostępnych w każdym gospodarstwie oraz zapewnia kompletne pokrycie potrzeb wysokowydajnych krów.

Kod produktu

Nazwa produktu

Energia VEM

Białko ogólne (%)

500032

Optimlek Balance R

900

35

500030

Optimlek Balance O

920

32

500035

Optimlek Balance TO

920

32

500031

Optimlek Balance S

940

30

500036

Optimlek Balance TS

920

30

500036

Optimlek Balance SX

950

28

500005

Optimlek 25

985

25


Wielu hodowców w Polsce przekonało się już do zalet żywienia w systemie Compact TMR z wykorzystaniem pasz Optimlek Balance. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z naszymi doradcami ds. bydła