Odpowiedzialne żywienie

W trosce o przyszłe pokolenia

Nasze zobowiązanie

W De Heus wierzymy, że ​zapewnianie dostępu do zdrowej i bezpiecznej żywności powinno iść w parze ze zrównoważoną produkcją i poszanowaniem środowiska. ​

Jesteśmy częścią tego procesu.​ Chcemy, by wiedza i doświadczenie, jakie stoją za ​
każdym naszym produktem przyczyniały się do rozwoju rolnictwa i poprawy dobrostanu zwierząt oraz wspierały działalność gospodarczą naszych hodowców.​

Działamy z myślą o ochronie zasobów naturalnych, ​klimatu i środowiska dla przyszłych pokoleń i wspólnie bierzemy odpowiedzialność za realizację tego zobowiązania.

Feed for Food

Nasza współpraca z hodowcami i partnerami opiera się na trosce o dobrostan zwierząt, prowadzący do optymalizacji produkcji bezpiecznego i zdrowego białka zwierzęcego. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, nieustannie ulepszamy proces przetwarzania pasz w mięso, mleko i jaja. Przyczyniamy się do zwiększonej dostępności bogatej w składniki odżywcze żywności, produkowanej w zrównoważony sposób.

Feed for Food to bezpieczeństwo żywności, konwersja paszy, zdrowie zwierząt, redukcja antybiotyków i wykorzystanie odpadów produkcyjnych.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Pogłębiamy naszą współpracę nad ulepszaniem zrównoważonego łańcucha dostaw, od surowców po żywność. Tworzymy nowe praktyki rolnicze i koncepcje biznesowe oraz działamy na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zrównoważony łańcuch dostaw dotyczy pochodzenia surowców, klimatu, zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, wody i odpadów, ekosystemów i bioróżnorodności oraz dobrostanu zwierząt.

Wsparcie społeczności

Pozytywnie wpływamy na rozwój lokalnych społeczności i gospodarki oraz pobudzamy lokalną przedsiębiorczość. Wzmacniamy pozycję ekonomiczną i wspieramy rozwój hodowców i ich rodzin.

Wspieranie społeczności obejmuje działania w obszarze społeczności lokalnych, poziomu ich życia, edukacji, usług społecznych, infrastruktury i przedsiębiorczości.

Zaangażowani pracownicy

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i inspirujące środowisko pracy oraz aktywnie wspieramy ich rozwój i proces ciągłego uczenia się. Umożliwiamy naszym pracownikom niesienie pozytywnego wkładu w życie społeczne.

Zaangażowanie pracowników dotyczy działań w obszarze warunków i środowiska pracy, integracji, czyli różnorodności oraz rozwoju zawodowego i przywództwa.


Hodowcy dzielą się swoimi sukcesami

Dowiedz się, jak dzięki naszej wiedzy w zakresie żywienia wspieramy rolników na całym świecie i zainspiruj się historiami ich sukcesu.