Kaczki i gęsi

Produkcja kaczek i gęsi w ostatnich latach zyskała na znaczeniu. Znacznej poprawie uległy standardy utrzymania drobiu wodnego, a wraz z dynamiką rozwoju i wzrostem specjalizacji zmieniły się potrzeby hodowców. Zdecydowanie wyższe – i wciąż rosnące – są przede wszystkim oczekiwania wobec wydajności produkcji. Wychodząc im naprzeciw, De Heus oferuje innowacyjne rozwiązania żywieniowe dla tej grupy zwierząt.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Magdalena Czerwonka
kierownik działu nioski i drobiu wodnego
Magdalena Czerwonka
kierownik działu nioski i drobiu wodnego

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Koncepcja żywienia drobiu wodnego musi być zgodna z potrzebami zwierząt, wynikającymi z ich genetyki oraz z oczekiwaniami hodowcy. Odpowiedź stanowią dwie linie produktowe - Progress i Progress Max, opracowane w innowacyjny sposób umożliwiający łatwą zmianę sposobu żywienia oraz jego dopasowanie do aktualnej sytuacji na fermie i stanu zdrowotnego zwierząt. To najlepszy sposób, by maksymalizować możliwości produkcyjne zwierząt i fermy.

Jednocześnie w obu liniach zastosowano koncepcję profilu białka idealnego Iddeal (Idealny Profil Aminokwasowy), która dzięki właściwie zbilansowanym aminokwasom zapewnia maksymalne wykorzystanie paszy, przy zminimalizowaniu strat. Obie pasze zapewniają również optymalną zdrowotność ptaków.

  • elastyczne żywienie dopasowane do aktualnych warunków
  • maksymalne wyniki produkcyjne
  • wsparcie zdrowotności

Żywienie i wsparcie

Dzięki badaniom na fermie testowej, De Heus wprowadza żywienie dopasowane do genotypu kaczek mięsnych. Unikalny dobór składników oraz parametrów pozwalaj na osiągnięcie znakomitych wyników produkcyjnych i wydobycie potencjału produkcyjnego w 100%.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. drobiu

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Kaczki są hodowane głównie dla produkcji jaj i mięsa. W De Heus możemy podać konkretne zalecenia żywieniowe w oparciu o cel produkcyjny, ale także rasę, któreą hodujesz. Własne badania z różnymi rasami kaczek pozwoliły nam stworzyć zalecenia dla poszczególnych genotypów, które zapewnią optymalną wydajność. Jest to konieczne, chociażby ze względu na znacznie wyższy procent tkanki tłuszczowej u kaczek w porównaniu z brojlerami i indykami.

Pasza, woda, światło i klimat to najważniejsze czynniki określające potencjał produkcyjny Twojego stada. Połączenie wszystkich tych elementów tworzy najlepsze warunki dla optymalnego zdrowia i wydajności. Z żywieniowego punktu widzenia chodzi o właściwe składniki odżywcze, dostarczane w odpowiedniej ilości i czasie. Opierając się na wynikach własnych badań i efektach osiąganych przez naszych hodowców, stale udoskonalamy nasze rozwiązania żywieniowe, aby mieć pewność, że osiągniesz z nimi optymalne wyniki. Ponieważ hodowla brojlerów ma bardzo indywidualny charakter, a na wydajność wpływa wiele czynników, zalecamy kontakt ze specjalistą w celu omówienia dostępnych opcji i uzyskania porad dotyczących konkretnej sytuacji.

Dla uzyskania najwyższych przyrostów i najlepszego wykorzystania paszy przez wysokowydajne ptaki utrzymane w najlepszych warunkach zoohigienicznych, została opracowana linia Progress Max. Stosowanie linii Progress Max dzięki odpowiedniemu zbilansowaniu paszy skraca okres tuczu.

Dla hodowców, których celem jest tucz mniej intensywny przygotowaliśmy linię Progress. Zapewnia ona optymalne tempo wzrostu zwierząt, przy zachowaniu dobrej zdrowotności. Jednocześnie pasza gwarantuje właściwy winik techniczny w relacji do ceny, przy wysokim poziomie bezpieczeństwa i stabilności paszy.