Bydło opasowe

Twoim celem jest wyższa zdrowotność bydła mięsnego? Zdrowsze opasy są bardziej płodne i charakteryzują się wyższymi przyrostami. Produktywne i zdrowe stado jest ważne również z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ekonomii. Oferujemy Ci programy żywieniowe w systemie tradycyjnym i na sucho oraz zarządzanie w każdym aspekcie związanym z bydłem opasowym w Twoim gospodarstwie.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli bydła mięsnego

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Każdy dzień przynosi hodowcom nowe wyzwania, związane z utrzymaniem zwierząt w odpowiedniej kondycji oraz wsparciem na etapie rozrodu, odchowu, wzrostu i tuczu.  

Żywienie opasów to proces, w którym szczególną rolę odgrywa maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych paszy. Istotnym elementem jest więc precyzyjne bilansowanie dawki pokarmowej dla poszczególnych grup wagowych zwierząt.

Jesteśmy tutaj, aby wspierać wyjątkowe potrzeby Twojego gospodarstwa! 

  • Maksymalizacja zysków z produkcji
  • Równomierne i systematyczne przyrosty
  • Wysokie wskaźniki rozrodu

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Do głównych wydatków zaliczany jest koszt zakupu zwierząt i pasz. Ważne jest, aby kupować zdrowe, dobrze rozwinięte zwierzęta, które radzą sobie lepiej i w efekcie stają się bardziej dochodowe. Zwierzęta te wymagają dobrze zbilansowanej diety, aby zapewnić bezpieczne trawienie i optymalną wydajność.

Odchów cieląt, koncentrujący się na optymalnym wykorzystaniu potencjał wzrostu, to słuszny kierunek. Suplementacja w tym okresie zwiększa przyrosty, wspomaga rozwój żwacza i pobranie paszy.

Wypas jest podstawą opłacalnej i zrównoważonej ekstensywnej hodowli bydła mięsnego. Zarządzanie pastwiskiem i wypasem stada nie traci na znaczeniu przez cały rok, mimo zmiennej dostępności pasz. Aby optymalnie wykorzystać żywienie pastwiskowe, niezbędny jest plan wypasu uzupełniony o odpowiednią suplementację, który pomoże utrzymać produktywność i rentowność stada.