Tuczniki

Duża różnorodność ras tuczników oznacza również, że mamy do czynienia z rozmaitymi potrzebami żywieniowymi. To sprawia, że nie ma możliwości zastosowania jednego uniwersalnego modelu żywieniowego dla tuczników. Dlatego produkty De Heus są szyte na miarę potrzeb zwierząt, by zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo, a hodowcom wysokie przyrosty i wynik ekonomiczny. Właśnie z tych powodów w De Heus dbamy o kompleksową ofertę produktów dla tuczników, dostosowaną do potrzeb fermy.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Ryszard Raczyński
kierownik ds. trzody
Ryszard Raczyński
kierownik ds. trzody

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Celem współczesnego producenta tuczników jest osiągnięcie jak największej różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami produkcji a wpływami uzyskanym ze sprzedaży świń. O ile na cenę uzyskaną za tucznika hodowca ma znikomy wpływ, to w pełni odpowiada za osiągane wyniki techniczne i poniesione na produkcję koszty. To producent decyduje o pochodzeniu prosiąt, zapewnia zwierzętom właściwe środowisko i dba o ich zdrowotność.

De Heus proponuje gotowe rozwiązania żywieniowe, uzależnione od warunków produkcyjnych i oczekiwań. W zależności od przyjętej strategii żywienia tuczników proponujemy wybór spośród:

  • HQ Premium: pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej mięsności tuczników przy zachowaniu odpowiednio szybkiego tempa przyrostu, zalecana dla świń o niskim pobraniu paszy.
  • Euro Safe: rozwiązanie dla ferm z przeciętnymi warunkami zoohigienicznymi, z problemami natury zdrowotnej, bądź chcących osiągać lepsze wyniki techniczne. Dla tuczników o przeciętnym pobraniu paszy.
  • Standard: przeznaczona dla wszystkich ferm charakteryzujących się dobrą zdrowotnością oraz prawidłowymi warunkami zoohigienicznymi. Pasza dla tuczników ze zdolnością do dużego pobrania.

PRO - nowa linia żywieniowa dla tuczników

Już 28 stycznia 2022 roku wejdą w życie unijne przepisy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które znacznie ograniczą możliwość stosowania
antybiotyków w hodowli. Czekają nas także restrykcje, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, związane m.in. z ograniczeniami śladu węglowego. Wszystko to znacząco wpłynie na Twoją hodowlę.

W De Heus jesteśmy przygotowani na te zmiany. Wiemy też, jak skutecznie przygotować na nie Twoje gospodarstwo, jednocześnie poprawiając wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?


Płynne żywienie świń

Żywienie na mokro jest wydajną metodą żywienia świń, wykorzystującą odpady spożywcze, np. produkty pszeniczne, ziemniaczane, mleczarskie czy też tłuszczowe. To wąski i ściśle wyspecjalizowany obszar doradztwa żywieniowego. De Heus obsługuje już ok. 60% polskich gospodarstw z instalacją płynnego żywienia. 

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Niski koszt paszy dla 100-kilogramowego tucznika nie oznacza automatycznie niskiego kosztu paszy na 1 kg przyrostu. Jeśli dawka nie jest odpowiednio zbilansowana, 1 kg paszy zapewnia mniejszy przyrost w porównaniu z „droższą” dawką, co ostatecznie skutkuje wyższym kosztem paszy/100 kg. Niedostateczny poziom składników odżywczych skutkuje niższymi niż zakładane przyrostami, podczas gdy zbyt duża zawartość składników odżywczych w dawce będzie kosztem paszy na 1 kg przyrostu, ponieważ nie wszystkie wartości dawki zostaną wykorzystane, podczas gdy nadal będą stanowić koszt.

Twój doradca żywieniowy pomoże Ci ułożyć dawkę oraz  harmonogram karmienia, które zapewnią optymalny poziom składników odżywczych i obniżą koszty żywienia w stosunku do przyrostów.

Zarówno żywienie, jak i zarządzanie ma wpływ na jakość produktu końcowego, w tym zawartość tłuszczu i ilość chudego mięsa w poszczególnych partiach. Zarządzanie w tym zakresie skupia się m.in. na dostosowaniu dawki do wieku zwierzęcia, podczas gdy żywienie zapewnia właściwy bilans składników odżywczych, mających wpływ na odkładanie się tłuszczu.    

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim doradcą żywieniowym.

Wrzody żołądka są jedną z głównych przyczyn padnięć tuczników. Są spowodowane niskim pH płynu żołądkowego, drażniącego górną część żołądka, która jest gorzej chroniona przed kwasami. Żywienie ma wpływ na zmniejszenie wrzodów żołądka. Istotne jest m.in. osiągnięcie odpowiedniej konsystencji treści żołądkowej, bez warstwy płynu na wierzchu. W tym celu wykorzystuje się określone źródła włókien, stosując obok nich surowce grubo zmielone.

Więcej o wrzodach żołądka u trzody można ptzeczytać tu: Wrzody żołądka u trzody chlewnej