Drób

Rozwiązania żywieniowe dla brojlerów, kur niosek, indyków i drobiu wodnego

Nie ma dwóch takich samych kurników

Każda ferma drobiu charakteryzuje się indywidualną kombinacją cech, które sprawiają, że żywienie stada musi być indywidualnie dopasowane, z uwzględnieniem czynników takich jak rasa, system utrzymania zwierząt w kurniku, warunki klimatyczne czy zarządzanie. Każda ferma posiada również swoje własne cele biznesowe. Najczęściej są nimi osiągnięcie maksymalnej wydajności przy zachowaniu najwyższego poziomu dobrostanu. W obu tych przypadkach znaczenie ma dobrze zbilansowana dawka pokarmowa oraz odpowiedni skład i cena paszy dla drobiu. Właśnie dlatego De Heus dostarcza rozwiązania żywieniowe „szyte na miarę”, które uwzględnia wszystkie indywidualne wymagania gospodarstwa.


Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

Rozwój produktów

Aby osiągać najlepsze wyniki w Twoim gospodarstwie, wciąż szukamy nowych możliwości rozwoju, uwzględniając zmieniające się warunki hodowli. Oferujemy optymalne koncepcje żywienia drobiu, sprawdzone w naszych ośrodkach badawczo-rozwojowych w Europie i Azji oraz na fermach testowych i referencyjnych, stosujących pasze pełnoporcjowe De Heus. Wiedza zdobyta w ten sposób pozwala nam oferować najlepsze ekonomicznie i technicznie rozwiązania dla wszystkich gatunków drobiu, niezależnie od sposobu i intensywności chowu. Ich wspólnym mianownikiem jest troska o dobrostan zwierząt, wyrównane i przewidywalne wyniki oraz jakość produktu końcowego.

Gwarancja sukcesu w hodowli

Dzielimy się wiedzą w praktyczny sposób, za pośrednictwem naszych specjalistów, narzędzi i artykułów oraz oczywiście w postaci naszych rozwiązań żywieniowych. Szeroka gama produktów dla brojlerów, niosek, stad prarodzicielskich, drobiu wodnego i indyków obejmuje koncepcje żywieniowe zaprojektowane, by w pełni pokryć zapotrzebowanie żywieniowe drobiu w każdym okresie produkcyjnym. To właśnie potrzeba różnicowania żywienia na poszczególnych etapach cyklu wpływa na receptury naszych produktów, bo odpowiedni skład paszy dla drobiu to podstawa sukcesu. 


Współpraca zaczyna się na fermie. Na tym polega różnica

Codzienna praca na fermach naszych hodowców i mierzenie się z prawdziwymi wyzwaniami to źródło cennej wiedzy i doświadczenia.

Robimy więcej niż pasze!