Prosięta

Prosięta to przyszłość Twojego gospodarstwa. Hodowla młodych zwierząt ma ogromne znaczenie dla zdrowej i wydajnej produkcji. De Heus oferuje programy żywieniowe i zarządzanie w każdym aspekcie chowu prosiąt i warchlaków. Dążymy przy tym do jak najwyższego zwrotu z inwestycji, osiągając silniejsze i bardziej odporne prosięta o zdrowych i szybkich przyrostach.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Ryszard Raczyński
kierownik sprzedaży - makroregion Wschód
Ryszard Raczyński
kierownik sprzedaży - makroregion Wschód

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Każde prosię przechodzi proces wzrostu we własnym tempie. Zależy to od czynników takich jak genetyka, środowisko, zarządzanie itp. Odchów i żywienie prosiąt odgrywają tu znaczącą rolę. W pierwszych tygodniach układ pokarmowy prosiąt jest niedojrzały i wymaga stopniowego wprowadzania nowych surowców. Odpowiedni dobór produktów takich jak preparaty mlekozastępcze i pasze, wymaga więc ogromnej wiedzy oraz dużego zaangażowania. Należy pamiętać, że odpowiednio dostosowane produkty dla prosiąt mają duży wpływ na etap okołoodsadzeniowy i dalsze życie tucznika. W swoim podejściu skupiamy się na tym:

  • jak nauczyć prosięta pić
  • jak nauczyć prosięta jeść
  • jak wspierać trawienie u prosiąt
  • jak stymulować wzrost prosiąt
  • jak zwiększyć ilość odchowanych prosiąt

Prestartery bez cynku

Najnowsze badania dowodzą, że tlenek cynku zawarty w prestarterach dla prosiąt ma negatywny wpływ na późniejsze wyniki produkcyjne. Sprawdź, jakie rozwiązanie bez cynku proponujemy w zamian!

Poznaj prestartery bez cynku z formułą Immuno Win

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?


Płynne żywienie świń

Żywienie na mokro jest wydajną metodą żywienia świń, wykorzystującą odpady spożywcze, np. produkty pszeniczne, ziemniaczane, mleczarskie czy też tłuszczowe. To wąski i ściśle wyspecjalizowany obszar doradztwa żywieniowego. De Heus obsługuje już ok. 60% polskich gospodarstw z instalacją płynnego żywienia. 

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Masę prosiąt odsadzonych można zwiększyć poprzez zwiększoną produkcję mleka loch i zwiększone spożycie paszy. Podwyższenie produkcji mleka można osiągnąć dostosowując harmonogram karmienia loch w okresie laktacji. Oprócz tego należy również dostosować skład diety w okresie laktacji, ponieważ wyższa produkcja mleka wymaga większej ilości składników odżywczych. Ważne jest, aby jednocześnie obserwować zmiany w kondycji loch.

Spożycie składników odżywczych przez prosięta z paszy uzupełniającej jest ograniczone w porównaniu z mlekiem lochy, jednak nadal przyczynia się do zwiększenia masy odsadzonej prosiąt. Ważny jest tu dobór surowców, ponieważ układ trawienny młodych prosiąt nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Prestartery wspierają zwierzęta w momencie odsadzenia. Dzięki nim prosięta przechodzą odsadzenie w dużo łagodniejszy i bezpieczniejszy sposób. Pozwalają dużo łatwiej przygotować prosięta do pobrania pasz w późniejszym okresie.

Główną przyczyną biegunek po odsadzeniu jest infekcja bakteriami z grupy E. Coli, które mimo naturalnego występowania w jelitach, w przypadku zaburzeń flory jelitowej mogą wywoływać biegunkę. Do głównych przyczyn obniżonej wydajności jelit zalicza się zarówno zbyt niskie, jak i zbyt duże spożycie paszy po odsadzeniu. Zbyt niskie spożycie paszy powoduje uszkodzenie kosmków jelitowych, a w konsekwencji – zmniejszenie powierzchni wchłaniania. Zwiększona ilość niestrawionych składników odżywczych przedostająca się do jelita grubego stanowi pożywkę do wzrostu E. coli. Uszkodzenie jelita grubego prowadzi do zmniejszonego wchłaniania wody i powstania biegunek. Zbyt duże spożycie paszy z kolei oznacza, że nie wszystkie składniki odżywcze zostaną strawione i ponownie wchłonięte. Zalegając w jelicie grubym prowadzą do szybkiego namnażania się E. Coli.

Jednym z rozwiązań jest podawanie paszy uzupełniającej do mleka lochy w porodówce, ponieważ trenuje ona prosięta w trawieniu zbóż i białek roślinnych, zwiększając w ten sposób zdolność trawienia po odsadzeniu. Ważne jest również, aby dobrać odpowiednią dietę po odsadzeniu, która powinna być dostosowana do poziomu spożycia paszy.

Stosowanie prestarterów jest korzystne niezależnie od ilości prosiąt w miocie. Oprócz dostarczania składników odżywczych zwiększających przyrost masy ciała, prestartery mają również inne zalety. Wspierają naukę picia, stymulując pobieranie wody. Jeśli prestartery nie są wdrożone do diety, prosiętom wystarcza ilość płynów dostarczana wraz z mlekiem, więc w późniejszym okresie mogą nie wiedzieć, jak korzystać z poideł. Prestartery odgrywają również rolę w nauce jedzenia suchej paszy oraz przygotowują prosięta do trawienia składników (skrobi i białka roślinnego), których nie ma w mleku lochy.