4180 - Prestarter A

Pełnoporcjowa pasza dla prosiąt od 5. do 28. dnia życia

Prestarter A jest mieszanką pełnoporcjową z wysoką zawartością strawnych aminokwasów oraz udziałem produktów pochodzenia mlecznego. Odpowiednie zabezpieczenie i specjalny proces przygotowania minimalizuje ryzyko wystąpienia biegunek. Właściwa twardość granulki stymuluje prosięta do lepszego pobrania, co z kolei wpływa na poprawę wyników odchowu i zapewnienie optymalnego wzrostu.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Uzupełnienie mleka matki
  • Nauka pobierania stałej paszy i trawienia składników pokarmowych pochodzenia roślinnego
  • Stymulacja lepszych przyrostów
  • Nauka picia wody ze smoczków
  • Zwiększone pobieranie paszy w okresie okołoodsadzeniowym