Obiekty dla drobiu

Odpowiednia technologia tworzy dobrostan zwierząt, który z kolei powinien przełożyć się na wysoki status zdrowotny stada i rentowność zapewniającą długoletnią konkurencyjność rynkową. Nasi doradcy wspierają klientów w doborze właściwej technologii, uwzględniając wyposażenie obiektu zgodne z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu zwierząt oraz zapewnieniu hodowcy możliwości osiągnięcia najlepszego wyniku ekonomicznego w prowadzonym agrobiznesie.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?