Zrównoważony rozwój

W trosce o przyszłe pokolenia

Chcesz wiedzieć w jaki sposób działamy?

Przeczytaj Raport ESG za 2022 r.

Działamy w sposób zrównoważony

Co to oznacza? W swoich działaniach dbamy o etykę, społeczeństwo i ekologię oraz utrzymujemy i rozwijamy relacje z naszymi partnerami społecznymi. Wspólnie możemy zdziałać znacznie więcej!

Bycie liderem zobowiązuje do odpowiedzialności i najwyższych standardów działań na każdym polu – także tym społecznym, dlatego chcemy pozytywnie zaistnieć w życiu lokalnych społeczności wokół naszych wytwórni, ale również w szerszym kontekście, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.


Zrównoważona produkcja żywności

Produkcja bezpiecznej i zdrowej żywności dla populacji, która już wkrótce będzie liczyć 9,8 miliarda ludzi wymaga krytycznego spojrzenia na światowe łańcuchy produkcji żywności, których jesteśmy częścią. Nierównomierna dystrybucja żywności sprawia, że setki milionów ludzi jest dotkniętych głodem i niedożywieniem, podczas gdy na ogromne ilości żywności są marnowane. Ponad połowa gruntów pokrytych roślinnością na świecie jest obecnie przeznaczona pod uprawy rolne, a samo rolnictwo i związane z nim zmiany użytkowania środowiska generują jedną czwartą rocznej emisji gazów cieplarnianych.

Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Dbamy o działalność w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Wytwórnie praktycznie nie wytwarzają zanieczyszczeń, o co dbają zamontowane na urządzeniach stosowne filtry. Powstające w procesie technologicznym szczątkowe odpady, są ewidencjonowane, potem zgodnie z procedurami przekazywane właściwym firmom i utylizowane. Korzystamy również z systemu odprowadzania czystych wód opadowych.

Produkcja w zgodzie z naturą

Wszystkie wytwórnie De Heus posiadają pozwolenia zintegrowane, opisujące technologie i wskazujące możliwości generowania odpa­dów, dopuszczalne emisje, zużycie wody. Dodatkowo sami prowadzimy monitoring m.in. emisji gazów, skuteczności odpylania. Weryfikujemy i raportujemy zużycia energii, wody, gazu, generowa­nych odpadów. Wytwórnie De Heus spełniają wszelkie normy, także te związane z hałasem.


Cele zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju wprowadzone przez ONZ w 2015 roku są powszechnie uznawane za przewodnik ku lepszemu życiu dla ludzi na całym świecie. W De Heus jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do osiągania kilku z nich.

Rozpoczęcie nowej działalności w krajach, w których sektor rolniczy dopiero się rozwija, stwarza wiele możliwości dla lokalnych rolników i ich rodzin. Otrzymują mają wtedy dostęp do wysokiej jakości pasz i mogą sprzedawać wyprodukowane przez siebie surowce. Wzmacnia to lokalne gospodarki i działa jak koło zamachowe dla rozwoju społeczności. Przykładem takiego działania jest otwarcie pierwszej wielofunkcyjnej wytwórni pasz dla zwierząt przez europejską firmę w Ghanie jesienią 2020 roku.

Raport zrównoważonego rozwoju

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju w rolnictwie obejmuje wiele obszarów. Poznaj je wszystkie i przekonaj się, że w De Heus robimy więcej niż pasze!

Hodowcy dzielą się swoimi sukcesami

Dowiedz się, jak dzięki naszej wiedzy w zakresie żywienia wspieramy rolników na całym świecie i zainspiruj się historiami ich sukcesu.