CIELĘTA I JAŁÓWKI

Młode bydło to przyszłość Twojego gospodarstwa mlecznego. Hodowla młodych zwierząt ma ogromne znaczenie dla zdrowego stada mlecznego o wysokiej życiowej produkcji. De Heus oferuje programy żywieniowe i zarządzanie w każdym aspekcie chowu cieląt i jałówek.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój chowu cieląt

Marcin Sabiło
kierownik sprzedaży - makroregion północ
Marcin Sabiło
kierownik sprzedaży - makroregion północ

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Otaczając troską młode zwierzęta, zapewnia się im zdrowy oraz prawidłowy rozwój, będący gwarantem wysokich wyników produkcyjnych w przyszłości. Prawidłowy odchów cieląt oznacza niższe koszty oraz wyższą wydajność krów w pierwszych laktacjach.

Odpowiedni odchów cieląt i jałówek to przygotowanie krowy do wydajnej i bezpiecznej produkcji mlecznej w przyszłości. Należy zadbać o zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków zootechnicznych i żywieniowych, opartych o opowiednie preparaty mlekozastępcze i pasze dla cieląt. Żywienie cieląt musi być dopasowane do fazy wzrostu i dostarczać składników niezbędnych dla danego cyklu odchowu.

Oferta produktów De Heus dla cieląt to kompleksowy zestaw odpowiednich produktów dla każdej grupy wiekowej, z formułami LactiProtect i FitoProtect, wspierającymi odporność młodych, wrażliwych organizmów.

  • Zdrowy rozwój cieląt
  • Wydajna i bezpieczna produkcja w przyszłości
  • Formuły wspierające odporność

Preparaty mlekozastępcze na start!

Odpój cieląt preparatami mlekozastępczymi De Heus, ze względu na krótszy okres pojenia i wcześniejsze rozpoczęcie pobrania przez cielęta pasz stałych, zapewnia bardziej ekonomiczny odchów w porównaniu z mlekiem pełnym. Pójło z preparatów jest stabilne i powtarzalne, co zapewnia cielętom bezpieczeństwo odpoju. Dodatkowo, preparaty De Heus zawieraja całoroczną formułę ochronną LactiProtect, która ogranicza rozwój bakterii patogennych w przewodzie pokarmowym młodych cieląt, zmniejszając ryzyko biegunek.

Zadbaj o produkcję mleczną od samego początku

Troska, jaką włożysz w odchów cieląt zaprocentuje w przyszłości znakomitymi wynikami produkcyjnymi. Zadbaj o właściwy Kaliber swojej młodzieży hodowlanej!

Poznaj plan odchowu Kaliber

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?


CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

W odchowie cieląt a następnie jałówek na dobrze rozwinięte i wysokowydajne krowy istotne jest nie tylko pierwsze 6 miesięcy ich życia, ale cały okres od urodzenia do wycielenia. Na każdym etapie rozwoju potrzeby żywieniowe zwierząt są inne. Plan odchowu cieląt Kaliber odpowiada na wszystkie potrzeby młodych zwierząt i zapewnia optymalną strategię żywienia dostosowaną do konkretnej sytuacji w gospodarstwie. Kaliber jałówek to Twój wyższy zysk!

Dowiedz się więcej o odchowie cieląt: Plan odchowu Kaliber

Właściwe zarządzanie siarą zapewnia zdrowy start w życie cielęcia. Dostarczenie odpowiedniej ilości siary wysokiej jakości wzmacnia odporność i zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki. Zalecamy, by przed przejściem na odpój mlekiem zastępczym dla cieląt, młode były odpajane siarą przed 4 pierwsze dni życia.