Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie bydła / Żywienie cieląt i jałówek

Żywienie cieląt i jałówek

Z myślą o zbilansowanym rozwoju młodego bydła, specjaliści De Heus wprowadzili plan odchowu Kaliber.

Kaliber oznacza właściwe proporcje pomiędzy wysokością w kłębie, masą ciała, a obwodem klatki piersiowej jałówki w całym okresie jej wzrostu - żywienie cieląt i jałówek na najwyższym poziomie.

Działania podejmowane w ramach programu Kaliber mają na celu efektywny rozwój  i wzrost młodych zwierząt, prowadzący do wycielenia  jałówki w 24 miesiącu życia przy wadze  powycieleniowej 570 kg. Odchów jałówek zgodnie z zasadami planu Kaliber oznacza nie tylko niższe koszty odchowu  młodych zwierząt, ale przede wszystkim wyższą wydajność  w pierwszych trzech laktacjach: nawet o 1000 litrów!

jałówki żywione programem Kaliber

Zachowanie wysokiego statusu zdrowotnego zwierzęcia i stymulacja rozwoju żwacza to główne cele fazy początkowej u młodego bydła. Prawidłowy odchów i żywienie cieląt pozwoli na utrzymanie wysokich przyrostów po zaprzestaniu odpajania preparatem mlekozastepczym.

Aby było to możliwe, konieczne jest odpowiednie podejście do żywienia cieląt, w zależności od pory roku. Dlatego preparaty mlekozastępcze firmy De Heus wzbogacone są kompleksem Lactiprotect.

Efektywny odchów oraz żywienie jałówek oznacza przygotowanie krowy do bezpiecznej produkcji w przyszłości. Aby było to możliwe, konieczne jest zapewnienie jej warunków zootechnicznych i żywienia adekwatnego do fazy wzrostu, w której się znajduje. Istotna jest odpowiednio dobrana pasza dla cieląt.

By zapewnić młodym zwierzętom jeszcze lepszy start, specjaliści De Heus wprowadzili do pasz z linii Kaliber kompleks Fitoprotect.