KALIBER

Odchów cieląt z myślą o ich przyszłych wynikach

Hodowla cieląt z planem Kaliber

Jako hodowca bydła mlecznego nieustannie koncentrujesz się na zdrowiu i optymalnych wynikacj produkcyjnych Twoich krów. Osiągnięcie stabilnej wydajności życiowej to właściwy cel! Czy wiesz jednak, że wyższy poziom produkcji cechuje zwierzęta o właściwie ukształtowanym szkielecie i optymalnej kondycji? Właśnie dlatego Kaliber jałówek zwiększa Twój zysk! 


Plan odchowu cieląt Kaliber

Plan odchowu cieląt Kaliber od De Heus to Twoje wsparcie w wyhodowaniu dobrze rozwiniętych jałówek, skróceniu wieku wycielenia, a tym samym poprawie rentowności gospodarstwa.

Ten ambitny plan odchowu młodych zwierząt gospodarskich pomoże Ci osiągnąć:

  • Niższe koszty odchowu
  • Wyższe wyniki w całym cyklu produkcyjnym
  • Zdrowie i dobrze rozwinięte krowy
  • Obniżenie wieku pierwszego zacielenia
  • Nawet 1 500 kg dodatkowej produkcji mleka

Produkty wspierające plan odchowu cieląt Kaliber

Plan odchowu cieląt Kaliber składa się z wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych i pasz. Są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić Twoim cielętom i jałówkom dokładnie to, czego potrzebują na każdym etapie rozwoju.

Odkryj produkty Kaliber

Wsparcie na każdym etapie odchowu

Aby jałówka stała się dobrze rozwiniętą i wydajną krową, ważne jest nie tylko pierwsze 6 miesięcy, ale cały okres odchowu od urodzenia do wycielenia. Na każdym etapie życia Twojej jałówki, jej potrzeby żywieniowe są inne.

Plan odchowu cieląt Kaliber spełnia wymagania młodzieży hodowlanej aż do wycielenia i zapewnia optymalną strategię żywienia i zarządzania, dopasowaną do konkretnej sytuacji w gospodarstwie. 


Jak zapewnić sobie hodowlę dobrze rozwiniętych jałówek?

Dzięki optymalnemu zarządzaniu okresem odchowu możesz hodować cielęta, które staną się produktywnymi jałówkami. To podstawa do osiągnięcia wyższego zysku, mniejszego obciążenia pracą i większej satysfakcją. Plan odchowu cieląt Kaliber został opracowany z myślą o odchowie cieląt w najbardziej ekonomiczny sposób, łącząc strategie zarządzania i żywienia z dobrze zbilansowaną dawką żywieniową. Metody te mogą skutkować wyższą produkcją mleka w przyszłosci - do 1 500 kg dodatkowo w 3 laktacjach.