Lochy

Zdrowe lochy to podstawa produkcji zdrowych prosiąt o optymalnych przyrostach i dlatego wsparcie zdrowotności jest głównym celem naszych rozwiązań żywieniowych. Dobór programu zaczyna się od poznania indywidualnych celów gospodarstwa i wymagań żywieniowych loch. Oferta dla loch od De Heus to 100% odpowiedź na naturalne potrzeby hodowlane loch. Zastosowanie odpowiednich mieszanek wpływa na ich dobrostan oraz poprawia wyniki produkcyjne, idealnie dostosowując się do zróżnicowanych warunków i specyfiki Twojej hodowli.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Ryszard Raczyński
kierownik sprzedaży - makroregion Wschód
Ryszard Raczyński
kierownik sprzedaży - makroregion Wschód

Nowa linia Fiber Vibe z innowacyjną paszą strukturalną

FIBER VIBE to linia żywieniowa dla loch z paszą strukturalną - paszą o wyjątkowej strukturze z grubą frakcją włókna, będącą efektem specjalistycznej technologii produkcji. Nietypowa struktura pozytywnie wpływa na zdrowie przewodu pokarmowego, a tym samym na lepsze wyniki produkcyjne i rentowność.

Dowiedz się więcej o nowości dla Twoich loch!

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Zdajemy sobie sprawę, że każde gospodarstwo jest inne, a każdy hodowca ma swoje własne cele. Z tego względu nie oferujemy jednego uniwersalnego rozwiązania do utrzymania wysoce produktywnych loch. Tworząc indywidualne programy żywienia wykonujemy pomiary kondycji zwierząt. Kondycja w połączeniu z docelową wydajnością determinuje ostateczne dzienne zapotrzebowanie żywieniowe. Rozwiązania dla Twojej fermy powstają w oparciu o te dane oraz Twoje plany w zakresie wyników.

Aby zapewnić zbilansowane dawki żywieniowe, stabilny rozwój i optymalną kondycję, konieczne jest wsparcie lochy w newralgicznych momentach i zapewnienie dobrej jakości włókna, które uzupełni dawkę niezależnie od stosowanych w żywieniu surowców. Poznaj naszą ofertę, w któej skład wchodzą:

  • linia Comfort: kontrola kondycji ciała, ochrona przed zbyt wysokim BCS, zdrowy układ pokarmowy, uczucie sytości i spokojne przejście
  • Perfekt i Perfekt Plus: stymulacja układu immunologicznego, regeneracja skóry, zdrowotność nóg i racic, wzrost i jakość płodów, regeneracja lochy i zdrowie układu pokarmowego
  • Power: regeneracja lochy, wzrost i rozwój płodów, silne zdrowe płody, większe mioty

Program loszkowy

Wiemy, że hodowla stada podstawowego to ciężka praca, wymagająca dużej wiedzy z zakresu żywienia, profilaktyki, ale i kompleksowego zarządzania. Dlatego, by Was jak najlepiej wspierać w tym obszarze przygotowaliśmy program loszkowy, stanowiący kompilację najpotrzebniejszych elementów, wspomagających hodowlę loch.

Poznaj szczegóły programu loszkowego!

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?


Płynne żywienie świń

Żywienie na mokro jest wydajną metodą żywienia świń, wykorzystującą odpady spożywcze, np. produkty pszeniczne, ziemniaczane, mleczarskie czy też tłuszczowe. To wąski i ściśle wyspecjalizowany obszar doradztwa żywieniowego. De Heus obsługuje już ok. 60% polskich gospodarstw z instalacją płynnego żywienia. 


Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Liczba urodzonych prosiąt zależy głównie od liczby owulowanych oocytów. Wzrost i rozwój oocytów rozpoczyna się już w poprzednim okresie laktacji. Negatywny wpływ na ich liczbę będzie miał znaczący ujemny bilans energetyczny, a tym samym znaczna utrata kondycji organizmu lochy. Oprócz żywienia, warto zwrócić uwagę na pobudzenie produkcji hormonów potrzebnych do owulacji w okresie od odsadzenia do inseminacji.  W tym zakresie pomocna jest specjalistyczna dieta.

Liczba żywo urodzonych prosiąt jest obliczana jako różnica całkowitej liczby prosiąt urodzonych i martwych.

W poprzednim pytaniu odpowiedzieliśmy, jak zwiększyć ogólną liczbę prosiąt w miocie. Kolejną kwestią jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie ilości martwych prosiąt. Głównym powodem dużej liczby martwych prosiąt jest zbyt długi proces porodowy. Jeśli prosięta zbyt długo przebywają w kanale rodnym, mogą przez długi czas pozostawać bez tlenu i umrzeć podczas porodu. Proces porodu może trwać zbyt długo, jeśli lochy mają mało energii i wapnia, niezbędnych do prawidłowej pracy mięśni macicy. Specjalistyczne diety dla loch w okresie okołoporodowym mają na celu optymalne zaopatrzenie w energię i wapń, aby stymulować proces porodu. Również harmonogram karmienia może wspierać proces porodu, zapewniając bardziej proporcjonalne dostarczanie składników odżywczych. W wymagających przypadkach warto zadbać również o asystę porodową.

Masę prosiąt odsadzonych można zwiększyć poprzez zwiększoną produkcję mleka loch i zwiększone spożycie paszy. Podwyższenie produkcji mleka można osiągnąć dostosowując harmonogram karmienia loch w okresie laktacji. Oprócz tego należy również dostosować skład diety w okresie laktacji, ponieważ wyższa produkcja mleka wymaga większej ilości składników odżywczych. Ważne jest, aby jednocześnie obserwować zmiany w kondycji loch.

Spożycie składników odżywczych przez prosięta z paszy uzupełniającej jest ograniczone w porównaniu z mlekiem lochy, jednak nadal przyczynia się do zwiększenia masy odsadzonej prosiąt. Ważny jest tu dobór surowców, ponieważ układ trawienny młodych prosiąt nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Prestartery wspierają zwierzęta w momencie odsadzenia. Dzięki nim prosięta przechodzą odsadzenie w dużo łagodniejszy i bezpieczniejszy sposób. Pozwalają dużo łatwiej przygotować prosięta do pobrania pasz w późniejszym okresie.

Główną przyczyną śmiertelności w porodówce jest zmiażdżenie, a straty spowodowane śmiertelnością podczas porodu występują w ciągu pierwszych 4 dni po odsadzeniu. Prosięta są bardziej narażone na zmiażdżenie, jeśli są mniej żywotne. Zmniejszona witalność jest często związana ze zbyt długim procesem porodu, powodującym niedobór tlenu. Rozwiązania zwiększające szybkość porodu są dostępne poprzedniej odpowiedzi. Innym powodem niskiej witalności jest głód, który może wynikać ze zbyt niskiej produkcji mleka lochy. Wybór właściwej diety laktacyjnej ma znaczenie. W przypadku dużego miotu wymagana jest bardziej skoncentrowana dieta, pokrywająca zapotrzebowanie na składniki odżywcze i zapewniająca odpowiednio wysoką produkcję mleka.

Znaczenie ma także dobra dystrybucja siary wśród wszystkich prosiąt. Prosięta, które nie są w stanie dostać się do sutków, przebywają za lochą zbyt długo, zwiększając ryzyko zmiażdżenia. Tracą też dużo energii, aby utrzymać prawidłową temperaturę ciała. Dlatego ważne jest, aby przystawiać te prosięta do sutków lub podać im siarę w inny sposób.