913950 - Pig Enzyme 1

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla wszystkich grup zwierząt PIG ENZYME 1

Oferujemy unikalny dodatek enzymatyczny - Pig Enzyme 1, czyli mieszankę enzymów poprawiającą strawność w przewodzie pokarmowym świń. Umożliwia prawidłowe trawienie zbóż oraz zwiększa dzienne przyrosty.

Skontaktuj się już dziś! Punkty sprzedaży
  • Poprawa strawności w przewodzie pokarmowym dzięki optymalnej kompozycji enzymów
  • Zwiększone dzienne przyrosty poprzez zwiększenie dostępności składników odżywczych
  • Dodatkowa ochrona przewodu pokarmowego w okresie po żniwach

Kiedy stosować?

Zboża oraz pozostałe surowce pochodzenia roślinnego stanowią podstawę w żywieniu zwierząt gospodarskich. Enzymy paszowe stosowane jako dodatek do pasz - zarówno tych produkowanych przez mieszalnię, jak i wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwach, pozwalają na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Wspierają tym samym uzyskanie optymalnych wyników produkcyjnych i wpływają na zachowanie właściwego statusu zdrowotnego zwierząt.

Odpowiednie przygotowanie zbóż (jakość surowca, właściwy stopień rozdrobnienia) wraz z zastosowaniem enzymów paszowych, w tym głównie fitazy, beta-glukanazy oraz ksylanazy, pozwala na maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych dostępnych w paszy. Wpływa tym samym na znaczące wsparcie dziennych przyrostów, utrzymanie lepszej zdrowotności stada oraz poprawę warunków zoohigienicznych na fermie.