Ubezpieczenie dla ferm drobiu

Najlepsza oferta ubezpieczeń w zasięgu ręki

Ubezpieczenie z AGRO Ubezpieczenia

Przedstawiamy Państwu program ubezpieczenia drobiu, przygotowany przez AGRO TUW, wyłącznie dla Hodowców i Producentów drobiu współpracujących z De Heus Sp. z o.o.
Program ma na celu ubezpieczenie drobiu od konsekwencji wystąpienia salmonelli i innych zdarzeń losowych.

Możliwy zakres ubezpieczenia drobiu:

▪ Salmonelloza drobiu – ubezpieczenie dostosowane do dopłaty do składki zgodnie z Rozporządzeniem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022;
▪ Salmonelloza drobiu – nie kwalifikująca się do dopłaty;
▪ przerwy w dopływie prądu, awaria urządzeń wentylacji lub systemów grzewczych;
▪ porażenie prądem elektrycznym;
▪ pożar;
▪ upał;
▪ działanie dymu sadzy;
▪ choroby, kanibalizm lub panika stada;
▪ ryzyka dotowane przez Skarb Państwa: huragan, powódź, zalania terenów, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny oraz ubój z konieczności na skutek wymienionych zdarzeń.


Ubezpieczenie z Wiener

Przedstawiamy Państwu program ubezpieczenia drobiu, przygotowany przez WIENER, wyłącznie dla Hodowców i Producentów drobiu współpracujących z De Heus Sp. z o.o.  Program ma na celu ubezpieczenie drobiu od konsekwencji wystąpienia salmonelli.

Zawarcie umowy jest uproszczone. Polisa może być wystawiona w ciągu kilku minut od doręczenia wniosku.

Zakres ubezpieczenia drobiu:

  • Salmonelloza drobiu – ubezpieczenie dostosowane do dopłaty do składki zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022.

Okres ubezpieczenia

Umowa roczna.

Składka:

Składka za ubezpieczenie ustalana jest wg kalkulatora ubezpieczyciela.

Salmonella – 1,5% (z podziałem 1,4% z 20% udziałem własnym; 0,1% wykupienie udziału własnego).

Potencjaną pomocą objęta jest składka w 1,4% za ubezpieczenie salmonelli.

 

 

 

Dowiedz się więcej!

Hodowane zwierzęta
Wybierz ubezpieczyciela