ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Najlepsze rozwiązania dla Twojego stada

Zadbaj o odpowiednie żywienie swoich zwierząt

Znaczenie rolnictwa, hodowli oraz produkcji żywności rośnie wraz ze szybkim wzrostem liczby ludności na świecie
i podnoszącym się standardem życia. Produkcja białka zwierzęcego musi odbywać się w optymalny, bezpieczny
i odpowiedzialny sposób. Z dumą wspieramy naszych hodowców – producentów mięsa, mleka, jaj i ryb, wspierając wydajność ich hodowli.

De Heus to wiodący dostawca rozwiązań żywieniowych dla zwierząt. Oprócz wysokiej jakości pasz, oferujemy również swoje doświadczenie i wiedzę na temat żywienia, dobrostanu, chowu i hodowli zwierząt, by pomagać klientom
w osiąganiu optymalnych wyników i rozwoju ich gospodarstw.

„Każdego dnia pracujemy nad zapewnieniem lepszego dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie. Robimy to, dostarczając naszym klientom produkty i usługi niezbędne do opieki nad zwierzętami i zarządzania zrównoważonym rozwojem ich firm."

Co i Koen de Heus

CEO


Nasze produkty

Każde gospodarstwo jest inne i wymaga indywidualnie dopasowanej koncepcji żywienia. Zwierzęta i warunki hodowli mają tu kluczowe znaczenie.

De Heus tworzy produkty żywieniowe dostosowane do każdego etapu rozwoju zwierząt, unikalnych warunków panujących w gospodarstwie oraz potrzeb hodowcy i planów wobec hodowli. Nasza oferta żywieniowa obejmuje:

Nasi klienci

Produkujemy mieszanki paszowe, premiksy, koncentraty i pasze "szyte na miarę" naszych klientów na całym świecie.

Hodowcy

Hodowla zwierząt na małą i dużą skalę

Dystrybutorzy

Lokalna sprzedaż i obsługa hodowców

Integracja

Wsparcie w całym łańcuchu produkcji żywności


Współpraca zaczyna się na fermie. Na tym polega różnica

Codzienna praca na fermach naszych hodowców i mierzenie się z prawdziwymi wyzwaniami to źródło cennej wiedzy i doświadczenia.

Robimy więcej niż pasze!

Badania i rozwój

Jesteśmy częścią łańcucha produkcji żywności i stale poszerzamy naszą wiedzę we wszystkich jego obszarach. Współpracujemy z partnerami na każdym etapie tego procesu, w tym z firmami zajmującymi się genetyką zwierząt oraz ubojniami. Zdobywamy doświadczenie, prowadząc fermy testowe, ściśle współpracując z gospodarstwami referencyjnymi i realizując projekty z wiodącymi instytutami naukowo-badawczymi.

 

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

Hodowcy dzielą się swoimi sukcesami

Dowiedz się, jak dzięki naszej wiedzy w zakresie żywienia wspieramy rolników na całym świecie i zainspiruj się historiami ich sukcesu.

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy