Ferma testowa

Tak powstają sprawdzone rozwiązania!

Oferujemy rozwiązania o potwierdzonej skuteczności

Hodowcy często pytają o skuteczne rozwiązania żywieniowe wspierające zdrowotność zwierząt i wysokie wyniki produkcyjne. Właśnie dlatego innowacyjne produkty i rozwiązania żywieniowe, jakie opracowuje dział badań i rozwoju De Heus, przed wprowadzeniem do regularnej sprzedaży są sprawdzane na fermach testowych i referencyjnych, traktowanych w De Heus jako jedno z narzędzi zarządzania jakością.

Testy pozwalają na weryfikację działania nowości produktowych i rozwiązań żywieniowych w określonych, bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Daje to pewność, że oferowane hodowcom produkty cechuje potwierdzona skuteczność, a przy zachowaniu wskazanych warunków chowu pomogą osiągnąć określone rezultaty produkcyjne. Dodatkowo, prowadzenie ferm testowych pozwala spojrzeć na hodowlę znacznie szerzej niż tylko z perspektywy żywienia i rekomendować rozwiązania wspierające dobrobyt zwierząt.

W samym centrum zdarzeń

Fermy testowe De Heus powstają tam, gdzie hodowla określonej grupy zwierząt jest wysoko rozwinięta i wsparta wiedzą oraz infrastrukturą. Nasze centrum żywienia trzody znajduje się w Holandii, która cieszy się uznaniem w zakresie hodowli świń, podczas gdy badania nad akwakulturą prowadzone sią ośrodku zlokalizowanym w delcie Mekongu w Wietnamie. Polska ferma testowa specjalizuje się w badaniach nad żywieniem wszystkich gatunków drobiu. Wiedza i doświadczenie, jakie zdobywamy na świecie są wykorzystywane lokalnie w codziennej pracy.

Prawdziwe warunki hodowli

Hodowla to mierzenie się z prawdziwymi, codziennymi wyzwaniami, więc na potrzeby testów odtwarzane są standardowe, właściwe dla danego gatunku warunki chowu i tuczu. Wstawienie stada jest więc poprzedzane odpowiednimi pracami przygotowawczymi, obejmującymi m.in. mycie i dezynfekcję. Zachowane są również wszelkie procedury weterynaryjne, a zwierzęta pozostają pod opieką lekarza przez cały okres testu. Ferma jest zautomatyzowana, a nad prawidłową pracą wszystkich systemów i komfortem zwierząt czuwa zawsze dedykowany pracownik.

Staranna troska o prawidłowe warunki hodowlane oraz właściwy dobór produktów żywieniowych pozwalają De Heus rekomendować właściwe rozwiązania oraz wyznaczać nowe trendy w hodowli.


Tworzymy rozwiązania przyszłości

Na fermie testowej drobiu De Heus często koncentrujemy się na rozwiązaniach żywieniowych i zootechnicznych wspierających chów bez antybiotyków. Zmieniające się prawo i trendy konsumenckie prowadzą ku ograniczeniu stosowania antybiotyków w hodowli, a dzięki naszym testom jesteśmy gotowi, by wspierać hodowców.

Jak wspieramy chów bez antybiotyków?