Brojlery

Hodowla brojlerów jest bardzo dynamiczna, a ciągłe zmiany na rynku i nowe trendy w koncepcjach żywienia wymagają od hodowców stałego rozwoju. Standardowe rozwiązania żywieniowe mogą okazać się niewystarczające, by utrzymać tempo hodowli. Hodowcy brojlerów balansują między utrzymywaniem niskich kosztów produkcji a jednoczesnym podnoszeniem dobrostanu zwierząt i finalnej jakości mięsa drobiowego, jakiej oczekują konsumenci. W De Heus wiemy, jak reagować w tych okolicznościach. Dzięki naszym rozwiązaniom i narzędziom do zarządzania fermą, pomagamy Ci osiągać Twoje cele produkcyjne.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli brojlerów

Joanna Lesiuk
kierownik ds. brojlerów
Joanna Lesiuk
kierownik ds. brojlerów

Wspólnie osiągamy cele w Twoim gospodarstwie

Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na optymalizacji wydajności, czy na obniżaniu kosztów produkcji, swoje cele produkcyjne spełnisz za pomocą żywienia doskonale pokrywającego potrzeby Twoich brojlerów. Pasza dla brojlerów De Heus, w połączeniu z naszym doradztwem i wsparciem w zarządzaniu fermą, pomoże osiągnąć doskonały współczynnik konwersji, niską śmiertelność i wyniki, które przekraczają oczekiwania.

Wiemy, że nie tylko każda ferma cechuje się indywidualnymi warunkami hodowlanymi, ale również pisklęta w poszczególnych obiektach są zupełnie inne. Indywidualnie należy podchodzić także do tematu przebiegu wzrostu brojlerów. Z tego względu żywienie brojlerów w De Heus opieramy na koncepcji indywidualnego podejścia, które jest możliwe do zastosowania dzięki Poultry Performance Plan. Program ten zakłada pełną elastyczność wykorzystania pasz z asortymentu De Heus. Wszystko po to, aby na osiągać na fermach jak najlepsze wyniki produkcyjne.


Salmonella Free

Program Salmonella Free to rozwiązanie kompleksowe, skierowane do świadomych hodowców, którzy chcą zapobiegać występowaniu salmonelli i potrzebują wsparcia w poznaniu odpowiednich metod postępowania w przypadku wykrycia bakterii. Przystąpienie do programu to również gwarancja finansowego zabezpieczenia stada.

Poznaj założenia programu

Zintegrowany program żywienia brojlerów - TREE

TREE to nowoczesne rozwiązanie żywieniowe dla brojlerów, stanowiące efekt doświadczenia ekspertów, praktyk hodowców oraz międzynarodowych badań naukowych.

Nazwa koncepcji nawiązuje do drzewa - symbolu siły, długowieczności oraz corocznego odradzania. To obietnica ciągłego doskonalenia programu żywienia i dostarczania Klientom coraz lepszych narzędzi do prowadzenia ich biznesu​.

Wsparcie potencjału genetycznego

Pomiędzy tempem wzrostu brojlerów a warunkami, w jakich odbywa się ich hodowla, istnieją pewne zależności. To, jakie środowisko otacza pisklęta ma ogromny wpływ na możliwości ich wzrostu. Aby maksymalnie wesprzeć te genetyczne możliwości, należy w odpowiedni sposób dobrać produkt paszowy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze paszy?

  • warunki klimatyczne oraz rodzaj budynku
  • stan zdrowia i kondycja stada
  • składniki żywieniowe i ich strawność
  • jakość wody oraz stosowany na fermie system pojenia
  • ściółka stosowana przy hodowli

De Heus przez wiele lat rozwija program precyzyjnego żywienia. Dzięki doskonaleniu tej koncepcji jesteśmy gotowi do żywieniowego wsparcia produkcji bezantybiotykowej. Precyzyjne żywienie i specyficzne elementy receptur naszych pasz dla brojlerów dają nam przewagę nad konkurencją.

Grzegorz Torzyński

Kierownik produktu ds. drobiu


Produkty i usługi

Brojlery to ptaki o indywidualnym potencjale genetycznym. By optymalnie go wykorzystać, należy opracować odpowiednią strategię żywieniową. De Heus oferuje dopasowane do potrzeb plany żywieniowe, oparte na najnowszym asortymencie pasz dla brojlerów. Zapewniamy elastyczność, która wspiera wyniki Twojej fermy.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. brojlerów

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Rozwiązania biznesowe

Jakość mięsa, mleka i jaj zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta i dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszych wynikach. Jednocześnie chcemy, żebyś mógł w pełni skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli na hodowli, więc oferujemy Ci wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojego biznesu.

Więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych

CZĘSTE PYTANIA

Mamy odpowiedź na Twoje pytania!

Pasza, woda, światło i klimat to najważniejsze czynniki określające potencjał produkcyjny Twojego stada. Połączenie wszystkich tych elementów tworzy najlepsze warunki dla optymalnego zdrowia i wydajności. Z żywieniowego punktu widzenia chodzi o właściwe składniki odżywcze, dostarczane w odpowiedniej ilości i czasie. Opierając się na wynikach własnych badań i efektach osiąganych przez naszych hodowców, stale udoskonalamy nasze rozwiązania żywieniowe, aby mieć pewność, że osiągniesz z nimi optymalne wyniki. Ponieważ hodowla brojlerów ma bardzo indywidualny charakter, a na wydajność wpływa wiele czynników, zalecamy kontakt ze specjalistą w celu omówienia dostępnych opcji i uzyskania porad dotyczących konkretnej sytuacji.

W De Heus nieustannie szukamy sposobów dalszej optymalizacji kosztów paszy. Z jednej strony robimy to poprzez inteligentne pozyskiwanie składników i optymalizację naszych procesów produkcyjnych. Z drugiej strony nadal ulepszamy i optymalizujemy skład paszy, co skutkuje lepszym wykorzystaniem składników odżywczych i wydajnością brojlerów. Optymalizację można przeprowadzić np. poprzez lepsze zrozumienie wymagań żywieniowych brojlerów w różnym wieku (żywienie precyzyjne), ale także włączając nowe składniki i kontrolując je pod kątem strawności i dostępności składników odżywczych dla ptaka. Znaczenie mają najnowsze technologie produkcji pasz, wpływające na jakości paszy i dostępności składników odżywczych. Te wszystkie elementy znajdziesz w produktach De Heus.

Osiągnięcie wyrównanych wyników w praktyce może być trudniejsze niż się wydaje. Powód? Istnieje wiele różnych czynników, które mają na to wpływ i o których należy pamiętać. Występują już na etapie wstawienia. Jaka jest masa ciała i jakość piskląt? Różnice lub nieprawidłowości w tym momencie mogą wpływać na wyrównane wyniki w perspektywie długoterminowej. Prawdziwa praca zaczyna się jednak już po wstawieniu. Duży wpływ na przyrosty mają tu różnice temperatur w różnych obszarach kurnika, wentylacja, a nawet dostęp do karmnika i linii pojenia. To tylko kilka z elementów, które trzeba mieć pod kontrolą. Codzienne doglądanie stada i obserwacja sygnałów będą pomocne. Oczywiście istotną rolę odgrywa również pasza: stała jakość składników odżywczych, ale także fizyczna stabilność produktu zapewnią, że brojlery z przodu kurnika otrzymają taką samą ilość identycznych składników odżywczych, co brojlery z tyłu. Doradcy żywieniowi De Heus służą pomocą w zakresie wyrównania wyników.

Wydajność paszy jest ważną zmienną produkcyjną. Kiedy efektywność żywienia spada lub jest nieoptymalna, pierwszym krokiem powinna być analiza gospodarstwa przeprowadzona z doradcą żywieniowym i/lub weterynarzem. Możemy wesprzeć Cię również wtedy, gdy Twoje stado osiąga dobre wyniki, ale chcesz jeszcze bardziej poprawić wydajność żywienia. Ważnym elementem, o którym należy pamiętać, jest potencjał genetyczny ptaków, a także ich kondycja.

Dobry start stada zwiększy jego szanse na dobre wyniki w późniejszym okresie. Oprócz stworzenia odpowiedniego środowiska, obejmującego m.in. temperaturę w kurniku oraz dostęp do paszy i wody, na wydajność w pierwszych dniach po wstawieniu wpływ będzie mieć także żywienie. Zapewnienie paszy składającej się ze stosunkowo łatwostrawnych składników i zapewniającej składniki odżywcze niezbędne do wzrostu i rozwoju, pomoże zapewnić pisklętom dobry start. Również fizyczna jakość paszy i jej właściwa struktura pomogą zapewnić dobre pobranie, które będzie napędzać dalszy wzrost.