PWB – potencjał wzrostowy brojlerów

24 kwietnia 2017
-
2 minuty

Każdy linia genetyczna brojlerów nieco się różni. Aby w pełni wykorzystać potencjał stada i osiągnąć dobre wyniki, hodowca musi uwzględnić te różnice. Pomocny może być parametr PWB, czyli potencjał wzrostowy ptaków.

Rozwój brojlera w pierwszym tygodniu życia decyduje o wynikach w kolejnych tygodniach odchowu.

W tym czasie intensywnie rozwija się przewód pokarmowy, zwłaszcza błona śluzowa jelita cienkiego oraz wątroba i trzustka.

Masa ciała brojlerów w 7. dniu i masa uzyskana na koniec odchowu są ze sobą powiązane.

Parametr PWB pozwala ocenić tempo przyrostu ptaków. Każda linia genetyczna uzyskuje inne parametry produkcyjne w 42. dobie cyklu produkcyjnego. Dotyczy to masy ciała, pobrania paszy i FCR.

2,8 – 3,2 = zrównoważony wzrost

>3,2 = dynamiczny wzrost

< 2,8 = wyciszony wzrost

Na podstawie tych wartości możemy scharakteryzować linie genetyczne:

2,8-3,2 

ptaki mało podatne na stres. W pierwszych trzech tygodniach osiągają średnie przyrosty. W drugiej połowie odchowu przyrost jest słabszy. Uzyskują najniższą końcową masę ciała w porównaniu do innych grup.

>3,2 

w pierwszym tygodniu przyrastają najszybciej. Najwyższy stopień wykorzystania paszy osiągają w trakcie pierwszych dwóch tygodni. Są średnio wrażliwe na stres, mają średnią budowę kośćca. Na koniec odchowu osiągają masę ciała powyżej wartości referencyjnych.

<2,8 

słabo przyrastają, szczególnie w pierwszych trzech tygodniach. Po tym okresie nabierają tempa i na koniec odchowu uzyskują wysoką masę ciała. Są bardzo wrażliwe na stres, mają słabe nogi.

W produkcji brojlera zwracamy uwagę nie tylko na przyrosty masy ciała i konwersję paszy.

Obserwujemy także łatwość prowadzenia odchowu, podatność na stres i czynniki chorobotwórcze, poziom upadków (szczególnie w ostatnim okresie odchowu), jakość kośćca oraz zróżnicowanie pomiędzy płciami.

Czy brojlery o różnym potencjale genetycznym należy żywić w ten sam sposób?

Aby uzyskać najlepsze wyniki techniczne i ekonomiczne, najlepiej dostosować strategię żywienia do indywidualnych potrzeb stada. Koncentracja paszy pozwala wpłynąć na stopień jej wykorzystania i na końcową masę. Jednocześnie koncentracja paszy nie wpływa na poziom upadków i wyselekcjonowanych ptaków.

Warto pamiętać, że na wynik odchowu wpływa także:

  • jakość wstawianych piskląt
  • zdrowotność ptaków
  • zarządzanie stadem
  • obsada
  • inne elementy, które często mają większe znaczenie niż genotyp kurcząt.