Woda w hodowli brojlera

27 lutego 2017
-
2 minuty

Przez całe swoje życie brojlery zużywają prawie dwa razy więcej wody niż paszy. To właśnie woda jest jednym z najważniejszych czynników w produkcji drobiu. Dbając o jej jakość można znacząco poprawić jakość chowu.

Woda jest jednym z najważniejszych czynników w produkcji drobiu, ponieważ to właśnie ona stanowi co najmniej połowę masy ciała brojlera.

Ważne jest, żeby przez cały okres odchowu ptaków woda była łatwo dostępna dla każdej sztuki. Dla przykładu: w przypadku rasy Cobb na jedno poidełko kropelkowe powinno przypadać maksymalnie 15 sztuk, a dla rasy Ross 10-12 sztuk na smoczek lub 30-35 sztuk na miseczkę.

Jeśli zadbamy o jakość wody w kurnikach, unikniemy wielu problemów w hodowli.

Musimy pamiętać o trzech podstawowych sprawach – temperaturze, ciśnieniu oraz czystości.

  1. Temperatura

Woda powinna być czysta, bezbarwna, bezpieczna oraz mieć temperaturę 10-15°C.

Jeśli będzie chłodniejsza, ptaki wykorzystają energię potrzebną do wzrostu na ogrzanie ciała. Ciepła woda natomiast nie zachęca do picia oraz jest doskonałym miejscem do namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Szczególnie ważny jest moment wstawienia piskląt,

kiedy temperatura w kurniku sięga nawet 36°C. Tuż przed wstawieniem powinniśmy przepłukać linię pojenia świeżą wodą. Dostawiane poidełka powinny być napełniane w ostatnim momencie przed zasiedleniem, aby nie dopuścić do nadmiernego ogrzania się wody.

  1. Ciśnienie

Zbyt duże lub za małe spowoduje, że ptak nie zaspokoi odpowiednio pragnienia.

Jednym z najłatwiejszych sposobów oceny ciśnienia wody w liniach jest kontrolowanie ilości wody jaka wypływa z jednego nypla przez minutę. W przypadku brojlera powinna osiągać ona w pierwszym tygodniu 40 ml/min, w drugim 50 ml/min, a w kolejnych tygodniach 60, 70 i 90 ml/min.

  1. Czystość

Czystość linii pojenia jest kluczowa.

Szczególnie, gdy mamy do czynienia z preparatami, które zanieczyszczają linię pojenia i smoczki. Wtedy najlepiej często przepłukiwać linie w trakcie cyklu. Pomocne mogą być zakawaszacze i środki czyszczące. Jedną z najłatwiejszych metod jest wykorzystanie wody utlenionej w stosunku 50 ml/1000 l wody. Jest to stężenie bezpieczne dla ptaków.

Pamiętajmy – woda dla drobiu powinna być taka, którą sami moglibyśmy wypić.

Dbajmy o jakość wody w kurnikach, a unikniemy wielu problemów zdrowotnych podczas chowu.