Enzymy paszowe w żywieniu trzody chlewnej – wsparcie w drodze po lepsze wyniki

07 października 2020
-
2 minuty

Zboża oraz pozostałe surowce pochodzenia roślinnego stanowią podstawę w żywieniu zwierząt gospodarskich. Enzymy paszowe stosowane jako dodatek do pasz - zarówno tych produkowanych przez mieszalnię, jak i wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwach, pozwalają na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Wspierają tym samym uzyskanie optymalnych wyników produkcyjnych i wpływają na zachowanie właściwego statusu zdrowotnego zwierząt.

Odpowiednio dobrane enzymy mają pozytywny wpływ na:

- dezaktywowanie składników antyżywieniowych (antyodżywczych) pochodzenia roślinnego, czyli naturalnie występujących w surowcach substancji ograniczających lub uniemożliwiających wykorzystanie przez organizm składników odżywczych z pożywienia,

- wzrost przyswajalności składników pokarmowych – zwiękenie ich wykorzystania poprawia wyniki produkcyjne,

- obniżenie poziomu emisji azotu do otoczenia,

-  zmniejszenie ilości niestrawionych resztek pokarmowych w kale, co poprawia warunki zoohigieniczne na fermie,

- zwiększenie przyswajalności energii dzięki zmniejszeniu lepkości treści pokarmowej oraz rozkładaniu włókna pokarmowego,

- zapobieganie biegunkom wynikającym z niewłaściwego trawienia ziarna zbóż, co jest szczególnie pomocne w okresie stosowania świeżych zbóż w gospodarstwach.

Odpowiednie przygotowanie zbóż (jakość surowca, właściwy stopień rozdrobnienia) wraz z zastosowaniem enzymów paszowych, w tym głównie fitazy, beta-glukanazy oraz ksylanazy, pozwala na maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych dostępnych w paszy. Wpływa tym samym na znaczące wsparcie dziennych przyrostów, utrzymanie lepszej zdrowotności stada oraz poprawę warunków zoohigienicznych na fermie.

W jakich produktach szukać enzymów trawiennych?

Dodatek enzymów trawiennych jest wskazany, by zapewnić uzyskanie lepszych rezultatów żywieniowych. Odpowiednio dobrane pod kątem porzeb i cyklu produkcyjnego enzymy są dostępne m.in. w premiksach Perfect Plus dla loch, koncentratach typu HGC i paszach gotowych.

Oferujemy także unikalny dodatek enzymatyczny - Pig enzym, czyli mieszankę enzymów poprawiającą strawność w przewodzie pokarmowym świń. Umożliwia prawidłowe trawienie zbóż oraz zwiększa dzienne przyrosty.