Dlaczego warto stosować preparat mlekozastępczy w odchowie cieląt? - część 1

03 czerwca 2018
-
2 minuty

Pierwsze tygodnie życia cieląt to moment przełomowy. W tym okresie zwierzęta są szczególnie podatne na stres i choroby. Wskaźniki śmiertelności przed odsadzeniem cieląt są nadal wysokie. Dlatego też, celem każdego programu hodowli powinno być zapobieganie chorobom cieląt w połączeniu z optymalnym wzrostem zwierząt.

W związku z tym należy dbać szczególnie o:

  • utrzymywanie cieląt w doskonałym zdrowiu,
  • dążenie do uzyskania wysokich dziennych przyrostów,
  • rozwój żwacza cielęcia - aby po odsadzeniu żywienie paszami stałymi przynosiło wysokie dzienne przyrosty.

Aby to osiągnąć należy podawać cielętom preparaty mlekozastępcze wykonane z wysokiej jakości produktów mlecznych. To jednak połowa sukcesu. Aby w pełni zadbać o dobrostan cieląt, należy zrealizować kilka dodatkowych wymogów.

 

1. Podanie wysokiej jakości siary

Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba odpowiedzialna za żywienie w gospodarstwie, jest skarmienie cieląt wysokiej jakości siarą. Układ odpornościowy cielęcia po urodzeniu nie jest w pełni rozwinięty. Dlatego niezbędne jest podanie mu siary, która zawiera przeciwciała krowy. Pomoże ona bronić się cielętom przed chorobami w pierwszych tygodniach życia. Pierwsza siara zawiera największą porcję przeciwciał. Gdy krowa matka ma siarę o niskiej koncentracji immunoglobulin, wskazane jest użycie siary innej krowy. Musi to być krowa z tego samego gospodarstwa, ponieważ będzie ona zawierała te same przeciwciała specyficzne dla farmy.

Dlaczego siara jest tak ważna?

Skarmienie dobrej jakości siarą poprawia zdrowie, zmniejsza ryzyko chorób przed odsadzeniem i poziom śmiertelności cieląt. Badania potwierdzają, że spożycie dobrej jakości siary wpływa na tempo wzrostu cieląt, a w dłuższej perspektywie na wyższą produkcję mleka.

 

2. Optymalne żywienie

Pierwsze tygodnie życia cieląt mają kluczowy wpływ na ich rozwój i późniejszą wydajność. Im wyższe dzienne przyrosty cieląt w okresie skarmiania mleka, tym wyższa produktywność w przyszłości. W tym czasie cielęta są odpajane pełnym mlekiem krowy lub zamiennikami mleka. Tych drugich nie należy się obawiać. Wszystkie składniki preparatów mlekozastępczych są poddawane obróbce cieplnej, która inaktywuje bakterie. Zapobiega to przenoszeniu chorób.

Zamienniki mleka dla cieląt są zbilansowane tak, aby spełnić wymagania żywieniowe intensywnie rosnących cieląt. Oznacza to, że w preparacie mlekozastepczym dostarczana jest odpowiednia ilość białka, energii, witamin i minerałów, które optymalizują ich zdrowie i wzrost. Oprócz wysokiej jakości składników odżywczych, preparaty mlekozastępcze są wzbogacone o dodatki funkcyjne, które zmniejszają częstotliwość występowania biegunek. Powstrzymują one wzrost i proliferację (zdolność namnażania komórek) bakterii patogennych zawsze obecnych w układzie pokarmowym cielęcia.

Uwaga!

Preparaty mlekozastępcze marki De Heus są wzbogacone o unikatową formułę LactiProtect, która hamuje wzrost niebezpiecznych dla cieląt bakterii, jednocześnie wzmacniając ich układ odpornościowy.

LactiProtect to formuła dwusezonowa, czyli dostosowana do zmieniających się warunków atmosferycznych. Cielęta wymagają innej ochrony w okresie zimy, a innej podczas letnich upałów, dlatego LactiProtect występuje w dwóch wersjach, na sezon jesienno-zimowy oraz wiosenno-letni. LactiProtect nie tylko podnosi odporność, pozwala także redukować stosowanie antybiotyków. Korzystnie wpływa na rekonwalescencję cieląt po leczeniu antybiotykowym.

 

3. Rozwój żwacza

Nie można zapomnieć, że rozwój żwacza rozpoczyna się tuż przed odsadzeniem. Jego podstawową rolą jest umożliwienie zwierzęciu wykorzystywanie składników pokarmowych z trawienia włókna. Dla jego rozwoju konieczne jest skarmianie paszą treściwą w połączeniu z dobrej jakości sianem i wodą. To na tym etapie widać główne korzyści z karmienia cieląt zamiennikiem mleka opartym na serwatkach. Krótszy okres trawienia takiego preparatu stymuluje szybsze pobranie pasz treściwych.

Aby dodatkowo poprawić trawienie i zadbać o jelita zwierząt, do wszystkich pasz Kaliber dodawane są fitogeniczne składniki odżywcze. Ukryte w formule FitoProtect elementy stymulują wydzielanie enzymów przewodu pokarmowego, tym samym poprawiając trawienie paszy oraz zwiększając współczynnik konwersji. To nie jedyna zaleta. Poprawia się także działanie antyoksydacyjne, ochrona mikrokosmków oraz zwiększa się produkcja kwasu masłowego, który wpływa na rozwój brodawek żwaczowych.

Często cena preparatu mlekozastępczego staje się barierą w programie żywienia cieląt. Jednak warto pamiętać, że dobrej jakości preparat zapewni hodowcy wysokie wyniki wzrostu i zdrowie cieląt. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup preparatu, warto zadać sobie kilka ważnych pytań:

  • Czy warto oszczędzać na preparacie mlekozastępczym?
  • Czy ważniejszy jest koszt, czy efekt w postaci wysokich dziennych przyrostów?

Wiele cieląt w Polsce jest karmione preparatami mlekozastępczymi. Ekonomia, wygoda i bezpieczeństwo biologiczne to jedne z głównych czynników, które sprawiają, że karmienie zamiennikami mleka jest korzystne z punktu widzenia hodowcy.

Z ekonomicznego punktu widzenia tańsze jest żywienie cieląt preparatem mlekozastępczym, niż karmienie pełnotłustym, nadającym się do sprzedaży mlekiem. Preparaty są wytwarzane z produktów przemysłu mleczarskiego. Serwatka i mleko odtłuszczone to główne źródła białka i energetycznej laktozy w preparatach mlekozastępczych. Ich wybór jest bardziej ekonomiczny niż pełnotłuste mleko krowy.

Wygoda

Preparaty mlekozastępcze oferują wiele możliwości wyboru pod kątem składników pokarmowych.  Zapewniają elastyczność, która ułatwia hodowcom zaspokojenie różnych potrzeb w zakresie zarządzania. Witaminy, mikroelementy oraz dodatki zwiększające odporność mogą być łatwo dostarczane za pomocą zamiennika mleka. Ponadto można wybrać dogodny poziom białka i tłuszczu w preparacie, co zwiększa efekty wzrostu cieląt oraz możliwość reakcji na warunki środowiskowe i klimatyczne.

 
Woda

Świeża, czysta woda ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju żwacza. Powinna być ona dostępna od momentu, gdy cielę zacznie pić zamiennik mleka. Aby żwacz się rozwijał, muszą być w nim obecne bakterie. Ponieważ cielak rodzi się bez bakterii żwaczowych, należy je dostarczyć do żwacza wraz z pokarmem, gdzie będą się namnażać.

Dlaczego woda odgrywa tak ważną rolę?

Ponieważ bakterie żyją i rosną w środowisku wodnym. Woda musi być podawana niezależnie od zamiennika mleka, aby mogła dostać się do żwacza. W czasie picia mleka tworzy się rynienka przełykowa, którą mleko przepływa obok żwacza i dostaje się do trawieńca. Ponieważ rynienka utrzymuje się do 10 minut po karmieniu, wodę najlepiej podać z opóźnieniem, aby mogła przedostać się do żwacza.

Badania pokazują, że cielęta, które mają wolny dostęp do wody osiągają średnio o 127 g wyższy dzienny przyrost w porównaniu z cielętami, które tego dostępu nie posiadają. Zużycie pasz starterowych było o 129 g dziennie wyższe u cieląt otrzymujących wodę.

 
Pasza starterowa

Podanie paszy starterowej cielęciu daje szansę na rozwój i wzrost żwacza. Obecne w paszy węglowodany fermentują w maleńkim żwaczu, który wytwarza lotne kwasy tłuszczowe. To one odpowiadają za wzrost żwacza, co w konsekwencji zwiększa zapotrzebowania na wodę i paszę. Kolejnym ważnym elementem warunkującym prawidłowy rozwój żwacza jest podanie cielętom siana dobrej jakości. Jest to podstawowy warunek programu odchowu cieląt Kaliber. Badania naukowe potwierdzają istotnie większą masę, pojemność żwacza oraz wyższe pH treści żwacza u cieląt skarmianych sianem z paszą starterową.


Przejdź do 2. części artykułu.