TMR czy PMR?

03 maja 2017
-
2 minuty

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby żywienia krów mlecznych: TMR (Total Mixed Ration) oraz PMR (Partly Mixed Ration). Czym się różnią i który sposób będzie najbardziej odpowiedni dla naszego gospodarstwa?

Dawka TMR polega na wymieszaniu wszystkich pasz – objętościowych i treściwych – w wozie paszowym.

TMR ogranicza nakład pracy i upraszcza zadawanie paszy. Wadą jest konieczność tworzenia grup technologicznych. Z tego względu system sprawdzi się w dużych gospodarstwach, ponieważ przygotowywanie dawki TMR dla kilku czy kilkunastu zwierząt jest zwyczajnie nieopłacalne.

W systemie PMR mieszamy tzw. „bazę dawki” i indywidualnie premiujemy krowy paszami treściwymi.

Bazą dawki są pasze objętościowe, część pasz treściwych i/lub komponenty białkowe. Do premiowania możemy używać dwóch, trzech i więcej pasz treściwych – w zależności od potrzeb i wydajności stada.

Dawka PMR to dość szerokie pojęcie.

Obejmuje zarówno zadawanie paszy treściwej ręcznie, np. w oborach uwięziowych, jak i zadawanie przy pomocy stacji paszowych w oborach wolnostanowiskowych z halą udojową, czy premiowanie krów podczas doju w obiektach z robotami udojowymi.

Premiowanie przy pomocy stacji paszowych jest najbardziej ekonomiczne i dokładne.

Premiujemy tylko te krowy, które na to zasługują. Możemy „dawkować” nawet stugramowe porcje. Taka dawka PMR korzystnie wpływa na zdrowie zwierząt. Program na bieżąco analizuje istotne parametry (dzień laktacji i produkcję mleka) i tak steruje ilością zadawanych pasz, aby w pełni i na każdym etapie pokrywać zapotrzebowanie zwierząt. A to bezpośrednio przekłada się na mniej niedoborów i chorób metabolicznych.

TMR

  • ogranicza nakład pracy
  • upraszcza podawanie paszy
  • wymusza tworzenie grup technologicznych
  • TMR jest najlepszy dla dużych gospodarstw

PMR

  • indywidualne premiowanie paszami treściwymi
  • dokładny i ekonomiczny
  • w pełni pokrywa zapotrzebowanie zwierząt

 

Najlepsze jest premiowanie przy pomocy stacji paszowych zsynchronizowanych z halą udojową z pomiarem ilości mleka.

Wykorzystujemy w tym celu tzw. tabele paszowe. Do wyboru mamy dwie zależności: dzień laktacji oraz ilość mleka, które w praktyce często wykorzystujemy jednocześnie. Wartości w tabelach wpisujemy raz dla całego stada. Na podstawie daty wycielenia oraz dziennej produkcji program sam dobiera odpowiednią ilość paszy. Wiele stacji ma możliwość zadawanie nawet do 4 różnych rodzajów pasz jednocześnie.

Od wycielenia paszę dawkuje się według dnia laktacji.

Może to trwać od 25 dnia do nawet 60 dnia. Następnie przechodzimy do premiowania w zależności od produkcji. W tym celu wykorzystuję tzw. "tabelę mleka”.