Mykotoksyny

15 maja 2017

Mykotoksyny mogą występować w wielu rodzajach paszy. Powodują wiele chorób i źle działają na układ rozrodczy. Jak z nimi walczyć?

Mykotoksyny to toksyny wytwarzane przez pewne gatunki grzybów (pleśni).

Mykotoksyny mogą pojawić się w większości pasz – ziarnach zbóż z własnej uprawy, czy w kiszonkach z kukurydzy, trawy i roślin motylkowych. Niektóre grzyby, takie jak Fusarium, atakują rośliny (kukurydzę) jeszcze na polu w trakcie wegetacji, produkując bardzo groźną toksynę – zearalenon.

Mykotoksyny w paszach to:

  • mniejsza odporność krów – większa wrażliwość na infekcje;
  • mniejsza efektywność szczepień i gorsze wyniki leczenia;
  • ograniczenie wchłaniania składników pokarmowych poprzez zmniejszenie strawności białka i włókna;
  • biegunki z powodu stanów zapalnych jelit;
  • zaburzenia owulacji i znaczące pogorszenie wyników rozrodu.

Jak walczyć z mykotoksynami?

W przypadku ziaren zbóż kluczowe jest utrzymanie łanu w „czystości”, a także odpowiedni termin i jakość zbioru (wilgotność), dobra konserwacja i magazynowanie.

Dla pasz objętościowych ważna jest kompresja zawartości. Z silosu lub pryzmy należy usunąć jak najwięcej powietrza, ponieważ tlen powoduje zwiększoną aktywność drożdży i pleśni, które produkują mykotoksyny.

Pamiętaj, że należy używać tylko sprawdzonego i nieporażonego materiału siewnego. Nie zapominaj też o dobrym mieszaniu resztek pożniwnych z glebą oraz o środkach grzybobójczych.