Co daje żywienie opasów na sucho? Innowacyjne rozwiązanie w zasięgu ręki

Poprawnie zbilansowane żywienie bydła opasowego powinna cechować wysoka efektywność wykorzystania paszy. Żywienie opasów to główny nakład kosztów związany z ich hodowlą, a to z kolei jest wyznacznikiem rentowności tuczu, czyli nadrzędnego celu gospodarstw tuczu bydła mięsnego. Żywienie bezpośrednio wpływa na jakość produktu, który otrzymujemy, czyli mięsa. Innowacyjną metodą umożliwiającą realizację wszystkich wymienionych aspektów jest żywienie opasów na sucho. To rozwiązanie usprawnia pracę na fermie bydła mięsnego, redukuje koszty żywienia zwierząt oraz umożliwia intensyfikację produkcji.

Żywienie opasów – najważniejsze zasady

Intensywne żywienie opasów ma na celu maksymalizację zysków ze sprzedaży żywca wołowego. Podstawową zasadą jest zapewnienie zwierzętom stałego, swobodnego dostępu do wysokiej jakości paszy o optymalnej wartości pokarmowej. Karmienie opasów komponentami zepsutymi negatywnie wpływa na wyniki produkcyjne, obniża dobrostan zwierząt oraz zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych chorób.

Na dawki żywieniowe dla opasów składają się dwie wzajemnie uzupełniające się grupy komponentów paszowych: objętościowe i treściwe. Pierwsza z nich umożliwia pokrycie zapotrzebowania na włókno strukturalne. Natomiast komponenty treściwe uzupełniają dawki żywieniowe dla opasów przede wszystkim o białko i dodatkową porcję energii, czyli o elementy niezbędne do uzyskania intensywnych przyrostów. Im szybciej opasane sztuki osiągnął docelową masę ciała, charakteryzując się jednocześnie wysoką wydajnością rzeźną, tym lepiej. W zależności od potencjału genetycznego zwierząt oraz stosowanego systemu zarządzania stadem, intensywny tucz może zajmować nawet 15 miesięcy.

Proces ten da się znacznie przyspieszyć, stosując innowacyjne metody karmienia przeżuwaczy. Za najbardziej efektywny system opasu bydła mięsnego uznawane jest żywienie opasów na sucho. Dzięki niemu okres tuczu skraca się do zaledwie 7 miesięcy.  

Sposoby żywienia opasów

Intensywne żywienie opasów może przybierać różne formy. W Polsce najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest:

  • Tradycyjne żywienie opasów - polega na zadawaniu zwierzętom różnego rodzaju pasz objętościowych w towarzystwie komponentów treściwych. Intensywne żywienie opasów tradycyjną metodą bywa problematyczne ze względu na zmienną wartość pokarmową kiszonek i sianokiszonek oraz ich wysoką podatność na psucie się. Dodatkowo wymaga dużego nakładu pracy oraz sprawia, że cykl produkcyjny trwa stosunkowo długo, ograniczając zyski z produkcji zwierzęcej.

Zarówno z powodów ekonomicznych, jak i praktycznych, coraz więcej polskich producentów żywca wołowego decyduje się na żywienie opasów na sucho. To metoda, która od lat jest powszechnie stosowana przez światowych liderów z tej branży.

  • Karmienie opasów na sucho - to alternatywa znacznie ułatwiająca żywienie opasów. Dawki pokarmowe w tym modelu składają się wyłącznie z komponentów o wysokiej zawartości suchej masy (min. 85%). Karmienie bydła ogranicza się do zadawania siana lub słomy oraz mieszanki pasz treściwych o zoptymalizowanym składzie. Podkreślić należy, że karmienie opasów w tym systemie umożliwia przygotowanie paszy z dużym wyprzedzeniem. W zależności od pojemności magazynowej fermy, mieszankę treściwą można przygotowywać nawet raz na kilka tygodni. Co więcej, nie jest do tego potrzebny wóz paszowy. Intensywne żywienie opasów na sucho, poprzez skrócenie okresu tuczu, przyspiesza rotację bydła na fermie, co przekłada się na zwiększenie zysków z produkcji żywca wołowego. System ten wymaga znacznie mniejszego nakładu pracy niż ma to miejsce w przypadku stosowania tradycyjnego modelu żywienia bydła. Pasza treściwa może być zadawana do koryt co kilka dni.

Czym karmić opasy? 

Dawki pokarmowe składające się z komponentów objętościowych i treściwych muszą być dostosowane do aktualnych wymagań zwierząt, które zmieniają się wraz z ich wiekiem. W żywieniu przeżuwaczy z powodzeniem można korzystać z wielu rodzajów pasz. Warto podkreślić jednak, że intensywne żywienie opasów na sucho znacznie ułatwia stosowanie mieszanki uzupełniającej do paszy treściwej Masterbull 26. To produkt, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do osiągnięcia wysokich przyrostów, a także zapewnienia dobrej kondycji i zdrowotności zwierząt. Dzięki Masterbull 26 możliwe jest osiągnięcie w końcowej fazie tuczu dziennych przyrostów na poziomie 1,8-2,2 kg.

Chcesz dowiedzieć się więcej o żywieniu opasów na sucho?

Znajdź swojego doradcę!

Żywienie opasów na sucho – Masterbull 26

Wprowadzenie do dawki opasów żywionych na sucho mieszanki uzupełniającej Masterbull 26 poprawia wyniki produkcyjne, kondycję zwierząt oraz zapobiega problemom metabolicznym. To produkt, który dodaje się do paszy treściwej, aby zwiększyć jej wartość pokarmową i zabezpieczyć dawkę w wieloskładnikowy kompleks buforujący. Mieszanka zawiera szereg łatwo przyswajalnych składników o wysokiej zawartości białka ogólnego oraz jelitowego. Umożliwia to maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego bydła mięsnego. Warto podkreślić, że Masterbull 26 jest doskonałym źródłem witamin i makroelementów, o których niedobory łatwo podczas intensywnego opasu bydła z wykorzystaniem konwencjonalnych komponentów paszowych.

Żywienie opasów – dawki odpowiednie dla zdrowia

Jedną z głównych obaw przed przejściem na żywienie opasów na sucho jest stosunkowo duża ilość pasz treściwych w dawce pokarmowej. Teoretycznie może to doprowadzić do zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, m.in. kwasicy. Wystąpieniu tego typu problemów zapobiega stosowanie produktu Masterbull 26, który składa się między innymi z kompleksu buforującego, zabezpieczającego żwacz przed nadmiernym zakwaszeniem. Ponadto zawarte w tej mieszance uzupełniającej żywe drożdże Saccharomyces cerecisae poza wspomaganiem buforowania paszy, zwiększają efektywność trawienia słomy. Magnez w innowacyjnej formule pełni rolę alkalizatora pH żwacza oraz wspomaga pracę mięśni. Optymalne dawki żywieniowe dla opasów, wzbogacone o Masterbull 26, umożliwiają utrzymanie zwierząt będących w trakcie intensywnego tuczu w wysokim dobrostanie oraz dobrej kondycji.

Najważniejsze korzyści żywienia opasów na sucho

Żywienie opasów na sucho to oszczędność czasu, przy jednoczesnym wzroście zysków z hodowli. Jego główne zalety to skrócenie czasu opasu do 7 miesięcy, dzięki uzyskaniu szybszych przyrostów masy. Dodatkowo opasy żywione na sucho cechują się mniejszą agresywnością przy stole paszowym ze względu na stały dostęp do paszy treściwej i słomy, co wyklucza konkurencję.

Chcesz dowiedzieć się więcej o żywieniu na sucho? Nasi doradcy czekają!   

Skontaktuj się z doradcą ds. żywienia bydła

Żywienie opasów - co musisz wiedzieć?

Dowiedz się więcej o żywieniu opasów i naszych produktach dla bydła mięsnego!