Nawożenie i makroelementy a jakość runi pastwiskowej

30 stycznia 2017
-
3 minuty

Nawożenie ma największy wpływ na jakość oraz wielkość runi pastwiskowej i łąkowej. Podczas sporządzania bilansu nawożenia pastwisk należy jednak pamiętać, że z odchodów zwierzęcych do gleby dostaje się około 10% azotu, 30–40% fosforu i 70% potasu.

Przy wysiewaniu pastwiska warto postawić na odpowiednie składniki odżywcze dla roślin.

 Azot

 • niezbędny składnik plonotwórczy
 • decyduje o poziomie białka w roślinie

Roczna dawka składnika potrzebna do wysiewu: od 180 do 250 kg/ha

Fosfor

Niezbędny w nawożeniu użytków zielonych. Bierze udział w:

 • oddychaniu
 • fotosyntezie
 • przemianach azotowych
 • metabolizmie tłuszczowym

Nawożone rośliny reagują:

 • wzrostem plonu biomasy
 • rozwojem systemu korzeniowego
 • poprawą jakości plonu
 • zwiększeniem udziału roślin motylkowatych w runi
 • wiąkszą aktywnością mikroflory glebowej

Roczna dawka skłądnika potrzebna do wysiewu: od 80 do 100 kg/ha fosforu (w okresie wegetacji)

Potas

 • odpowiada za gospodarkę wodną roślin
 • sprzyja tworzeniu się węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie, co zwiększa odporność roślin na niską temperaturę

Roczna dawka składnika potrzebna do wysiewu: od 100 do 140 kg/ha

Magnez

 • niezbędny w nawożeniu użytków zielonych

Roczna dawka składnika potrzebna do wysiewu: od 25 do 30 kg/ha

Dla rozwoju traw ważne są zarówno mikro i makroelementy.

Istotnymi makroelementami dla wzrostu i rozwoju traw są także wapń, sód i siarka. Oprócz nich duża rolę w nawożeniu użytków zielonych odgrywają mikroelementy takie jak cynk, bor, molibden, miedź.