Jak ocenić twardość jaj?

15 marca 2017
-
3 minuty

Słaba mineralizacja skorupy nie zawsze musi oznaczać niedoboru wapnia. Ich powodem mogą być kury, które gorzej przyswajają składniki mineralne lub urządzenia do zbierania i transportu jaj. Najlepszym sposobem na ustalenie przyczyny problemu jest regularna kontrola twardości skorupy jaj.

Dotychczas twardość skorupy oceniało się na podstawie liczby stłuczek.

Zazwyczaj wskaźnik ten powinien mieścić się w granicy 7-9 proc. ogólnej liczby pozyskanych jaj. Czasem jednak wynosi 10 proc. lub więcej. Zwiastuje to problemy dla hodowcy, który często decyduje się na zwiększenie dawki wapnia.

Gdy problem nie leży w niedoborze Ca, zwiększenie jego dawki nie pomaga, a szkodzi.

Nadmiar wapnia niekorzystnie wpływa na trawienie tłuszczów, przez co dochodzi do zaburzenia bilansu energetycznego paszy. Prowadzi to do wielu problemów – od nieprawidłowości w ilości pobieranej paszy, aż po kłopoty z metabolizmem wątroby.

Najlepszym rozwiązaniem są dokładne i regularne pomiary twardości skorupy.

Za słabą mineralizację skorupy odpowiadać mogą kury, które gorzej przyswajają składniki mineralne lub urządzenia do zbierania i transportu jaj. Tylko dokładne pomiary pomogą ustalić źródło problemu.

Precyzyjny pomiar twardości skorupki jaja pozwala:

  • poznać rzeczywistą przyczynę stłuczek
  • zoptymalizować systemu żywienia stada według dokładnych wytycznych
  • dokładne dobrać poziom suplementacji Ca

De Heus wdrożył program żywienia niosek FIT, który zakłada dokładne pomiary twardości skorupy.

Za pomocą urządzenia Futura z dużą precyzją można określić twardość, a raczej wytrzymałość skorupy,

wyrażoną w Newtonach (N). Miarodajny pomiar powinien bazować na przebadaniu 30 losowo zebranych jaj najlepiej z rannego zbioru. Podstawowa statystyka z takiej próby (średnia twardość, minimalna twardość, maksymalna twardość, błąd standardowy, wyrównanie) pozwala z dużą dokładnością określić sytuację na fermie.

Uzyskane dane pozwalają także określić odchylenia od przewidywanego wzorca.

Na podstawie tej wartości można zastosować suplementację wapnia z większą dokładnością i uniknąć jego nadpodaży.

Regularna kontrola twardości skorupy jaj z danego stada pozwala wcześnie wykryć problem i szybko podjąć działania naprawcze.