Infinity - nieskończenie dobry program

Zdrowie i lepsze wyniki produkcyjne na pierwszym miejscu

Wyrównany start dla całego stada

Innowacyjny program żywienia Infinity to nieskończoność produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego statusu zdrowotnego wśród całego stada. Jego głównym założeniem jest doprowadzenie do wzrostu wskaźnika nieśności, czyli produkcji większej ilości jaj na jedną nioskę. 

Program testowany był na fermach doświadczalnych, między innymi w Holandii. Po okresie próbnym u niosek można było zauważyć:

  • znaczną poprawę pracy nerek, wątroby oraz jajowodu;
  • obniżenie śmiertelności w szczytowym okresie nieśności;
  • wyrównany start dla całego stada i uzyskanie odpowiedniej masy ciała;
  • wzrost wydajności w ilości zniesionych jaj;
  • zapobieganie nadmiernemu stopniowi otłuszczenia;
  • zapobieganie spadkowi nieśności;
  • przyrost masy jaja (żółtko, białko, skorupka).

Znaczny wzrost wskaźnika nieśności

Wzrost wskaźnika nieśności 2,89% dla 100 tys. stada kur to prawie 1 milion jaj więcej w ciągu roku (9,7 szt na kurę) w porównaniu z innymi programami żywieniowymi. Zmienia się nie tylko ilość niesionych jaj, ale także ich waga całkowita w rozłożeniu na poszczególne części:

  • waga żółtka większa o 0,13 g;
  • waga białka większa o 1,09 g;
  • waga skorupki większa o 0,24 g. 

 

Zmiany zachodzące w kolejnych fazach odchowu

Tabela.png

Czy wiesz, że...

... dzięki zaufaniu hodowców, każdego dnia żywimy ok. 63 000 000 niosek na całym świecie?

Tylko w zeszłym roku nioski karmione naszymi paszami zniosły w Polsce ok. 715,5 mln jajek klasy M!