Znaczenie wody w żywieniu drobiu

31 maja 2017
-
2 minuty

Odpowiednie żywienie ptaków w pierwszych dniach życia to podstawa ich prawidłowego rozwoju. Często popełnianym przez hodowców błędem jest zaniedbanie jakości wody. Ptaki wypijają jej dwa razy więcej niż konsumują paszy. Dlatego jej dostępność i jakość to kluczowe czynniki, które wpływają na efekt produkcji drobiarskiej.

Woda jest najtańszym i podstawowym składnikiem diety.

Jeśli jest złej jakości, wpływa na spadek pobrania paszy. Hodowcy mogą błędnie przypisywać to złej jakości paszy. Tymczasem w 95% przypadków spadek pobrania wynika z braku wody lub wody z nieodpowiednimi właściwościami biochemicznymi czy fizykochemicznymi.

O złej jakości wody lub o jej niedoborze mogą świadczyć:

 • osadzający się kamień na poidłach
 • wilgotna ściółka
 • zróżnicowanie stada
 • biegunki
 • obwisłe wola

Nieodpowiednia woda lub jej brak spowalniają transport treści pokarmowej

Oznacza to ograniczenie pobrania paszy i słabszy rozwój ptaków. Dane są przerażające – w 30% komercyjnych ferm woda jest zanieczyszczona pod względem bakteriologicznym. Na jej złą jakość wpływają nie tylko drobnoustroje, ale wszelkie dodawane substancje, sposób czyszczenia wody, czy prowadzenia dezynfekcji.

Jak rozpoznać wodę złej jakości?

Najszybszym i najłatwiejszym testem jest ocena organoleptyczna. Należy napełnić szklankę wodą z końca linii pojenia i ocenić, czy możemy ją wypić. Jeśli nie, to nie możemy jej podawać ptakom. Należy bezzwłocznie skierować wodę do badań laboratoryjnych oraz poddać sanityzacji linię pojenia w kurniku.

Najlepszym sposobem sanityzacji linii pojenia jest zastosowanie H2O2, czyli wody utlenionej

Zapewnia ona bezpieczeństwo podczas trwania cyklu produkcyjnego z wyjątkiem okresu podawania antybiotyków, szczepionek i preparatów witaminowych. Jej dużą zaletą jest łatwość użycia oraz usuwanie przez nią biofilmu zalegającego w linii pojenia. Zawiera on bakterie chorobotwórcze – Streptokoki, E-cola, Pseudomonas.

 Jak stosować wodę utlenioną?

 • Odpowiednia dawka to zazwyczaj 50 ml/1000 l wody. Ilość ta nie wpływa na smak i inne właściwości wody.
 • Jeśli dawka okaże się nieskuteczna, można ją zwiększyć do 250 ml H2O2/1000 l wody. Przy takim stężeniu smak wody będzie nieco inny, co może lekko drażnić ptaki i wpłynąć na mniejsze spożycie paszy.
 • Roztwór wody utlenionej powinno stosować się przez 24 godziny.

 

Hodowcy często zbyt wcześnie zalewają wodą linię pojenia dla piskląt,

 nawet kilka dni przed ich przyjazdem. Zimna woda o temperaturze 10°C szybko się nagrzewa, dochodząc do 40°C w kurniku. Tymczasem optymalną temperaturą wody dla drobiu jest 15°C. Jeśli ma wyższą temperaturę, ptaki nie będą po nią sięgać. Cieplejsza woda to także doskonałe źródło rozwoju dla bakterii, grzybów i biofilmu.

Wskazówka:

Linię pojenia najlepiej zalać wodą w momencie rozładunku piskląt. W pierwszych dniach odchowu wodę w instalacji wymieniamy co 5 godzin, minimum 3 razy w ciągu doby.

Zadbajmy także o swobodny dostęp do wody.

Nie można zapominać o odpowiedniej regulacji linii pojenia i o właściwej liczbie poideł.

Warto zapamiętać i zastosować kilka prostych wskazówek:

 1. zapewnić ptakom stały dostęp do wody;
 2. dbać o jakość wody – badać ją poprzez ocenę organoleptyczną;
 3. stosować wodę utlenioną do sanityzacji linii – jest efektywna i tania;
 4. zapewnić właściwą temperaturę wody ptakom już od pierwszych godzin ich życia.