Protein Booster

Zastrzyk energii dla stada krów mlecznych

Redukcja kosztów żywienia

Surowce białkowe, szczególnie śruta sojowa i rzepakowa, osiągnęły wysoki pułap cenowy. W praktyce oznacza to zwiększony koszt żywienia stad krów mlecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców stworzyliśmy linię sypkich korektorów mogących zastąpić śrutę rzepakową i sojową w dawce. Z jednej strony oznacza to redukcję kosztów żywienia. Z drugiej, jeszcze lepsze wsparcie dobrostanu i wydajności zwierząt, dzięki doskonale zbilansowanemu składowi korektorów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Znajdź swojego doradcę!

Protein Booster 46

Zalecenie żywieniowe: całkowite zastąpienie śruty sojowej w dawkach pokarmowych przez Protein Booster 46

Główną zaletą sypkiego korektora Protein Booster jest cena, która stanowi znaczną konkurencję dla śruty sojowej. Cechy szczególne to także:

  • Śruta kukurydziana pozwalająca na uzyskanie wyższego poziomu energii produkcji mleka
  • Śruta sojowa pozwalająca na uzyskanie wyższego poziomu białka jelitowego
  • Stabilny i zbilansowany poziom parametrów
  • Zoptymalizowany koszt żywienia

Protein Booster 40

Zalecenie żywieniowe: wymiennie, za śrutę sojową i rzepakową, w równym udziale w dawkach pokarmowych.

 

  • Wyższy poziom energii w produkcji mleka
  • Stabilny poziom białka ogólnego i białka jelitowego
  • Wyższy udział białek rozkładanych w żwaczu – szczególnie istotne w przypadku dawek z suchą kiszonką traw lub lucerny