Akademia Zdrowego Wymienia

Zdrowa przyszłość produkcji mleka

Jesteśmy gotowi na zmiany

Polscy hodowcy bydła mlecznego stale podnoszą poziom dobrostanu w swoich gospodarstwach. Poszukiwanie nowych rozwiązań wynika między innymi z oczekiwań mleczarni oraz rosnących wymagań konsumentów, a także zaostrzających się wymogów prawnych.

Unia Europejska od dawna podnosi kwestie prawnego ograniczenia możliwości stosowania antybiotyków w hodowli. Niezależnie od tego, kiedy zostaną wprowadzone w życie, z pewnością wpłyną na sposób prowadzenia hodowli. 

Co to oznacza dla hodowców bydła i producentów mleka, zwłaszcza w temacie mastitis, czyli zapalenia wymion u krów?


Profilaktyka ma znaczenie!

Potencjalna redukcja ilości antybiotyków stosowanych w hodowli sprawia, że konieczne jest nowe podejście. Myśląc o przyszłości hodowli bydła mlecznego, przez kilkanaście miesięcy i przy wykorzystaniu międzynarodowego doświadczenia grupy De Heus, tworzyliśmy program mający na celu profilaktykę mastitis. Jego założenia pozytywnie wpłyną na dalsze podnoszenie dobrostanu zwierząt oraz przyczynią się do zmniejszenia kosztów prowadzenia hodowli bydła mlecznego.


Mastitis – typowa choroba wysokowydajnych krów mlecznych

Mastitis, czyli zapalenie wymienia, to wywoływana przez drobnoustroje choroba charakterystyczna dla wysokowydajnych krów mlecznych. Z tym problemem w swoich hodowlach spotkała się większość hodowców bydła. Na szczęście szybkie podjęcie odpowiednich kroków w zakresie żywienia, zarządzania stadem i warunków środowiskowych na fermie pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie problemu zapalenia wymion w stadzie! 

Akademia Zdrowego Wymienia

Jakie efekty osiągnęli nasi hodowcy?


Patrzymy na fermę wielowymiarowo

Akademia Zdrowego Wymienia De Heus to program, w którym pomagamy hodowcom spojrzeć na fermę wielowymiarowo, by w ten sposób pomóc w redukcji mastitis. Obejmuje kompleksową opiekę nad fermą w oparciu o nasze autorskie narzędzie diagnostyczne. Oferujemy praktyczną prezentację punktów audytowych oraz proponowanych rozwiązań, wdrażanych przy wsparciu lekarza weterynarii.

Dzięki udziałowi w Akademii Zdrowego Wymienia możesz osiągnąć:

  • ograniczenie strat finansowych spowodowanych zapaleniami subklinicznymi i klinicznymi
  • ograniczenie strat mleka wynikających z podwyższonej somatyki
  • szybką ocenę zdrowotności wymion i poprawę kondycji stada
  • bardziej efektywne zarządzanie stadem

Naturalne wsparcie odporności

Program zakłada kompleksowe podejście do zarządzania fermą, wspierane ofertą produktową. Z myślą o naturalnym wsparciu odporności zwierząt - kluczowej dla zachowania wysokiego statusu zdrowotnego i optymalnych wyników produkcyjnych - wzbogaciliśmy nasze produkty o formułę Immuno Power Complex.

Immuno Power Complex (IPC) to kompleks aktywnych składników wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i metabolizmu krów mlecznych. Zawiera:

  • aktywne składniki ekstraktów roślinnych o działaniu fitobiotycznym
  • mikroelementy stymulujące układ odpornościowy i metabolizm
  • kluczowe witaminy dla odporności i zdrowych wymion

Doradcy profilaktyki mastitis

Nasi doradcy dostarczają hodowcom wsparcia w zakresie teoretycznej i praktycznej, funkcjonalnej wiedzy, dotyczącej rozpoczęcia hodowli, budowy oraz rozwoju stada oraz programów żywienia, dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Codzienna współpraca z hodowcami w ich gospodarstwach opiera się na partnerskich relacjach, doradztwie, rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu właściwych rozwiązań. W ramach Akademii Zdrowego Wymienia opracowujemy indywidualne plany profilaktyki przeciw zapaleniu wymion u krów, a także przeprowadzamy kompleksowe audyty gospodarstw w tym zakresie.