Kiedy i jak przeprowadzić korekcję racic?

12 lipca 2017

Regularna korekcja racic jest niezbędna, jeśli chcemy zachować dobrostan zwierząt i wydajność mleczną stada. Chore racice powodują ból. Krowy cierpią, mają trudności z poruszaniem się, przez co pobierają mniej paszy i nie manifestują rui.

Kulawizny zwiększają także prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy żwacza oraz ketozy, co istotnie wpływa na gorszy rozród oraz parametry mleka. Powodują także szereg innych problemów zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie regularnej korekcji racic.

Kiedy i jak przeprowadzać korekcję?

  • Korekcję prowadzimy systematycznie i profilaktycznie, zanim krowa zacznie kuleć. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.
  • Najlepszy moment to przejście w fazę zasuszenia. Nie ponosimy ryzyka utraty mleka i zyskujemy czas na wyleczenie trudnych schorzeń, aby po wycieleniu zwierzę mogło poruszać się bez problemów. Kolejnego przeglądu stanu racic i korekty dokonujemy w okolicach szczytu laktacji lub gdy zauważymy jakiekolwiek symptomy kulawizny.
  • Nie zapominajmy o jałówkach. Niestety, młode zwierzęta w warunkach udomowienia (przebywanie cały rok w oborze) często wymagają naszej interwencji zanim wejdą w laktację.
  • Nie prowadzimy korekcji u krów, które jej nie wymagają. Grozi to okaleczeniem poprzez np. zbyt krótkie przycięcie długości palca, nadmierne obniżenie podeszwy palca oraz zbyt mocne obniżenie piętek, które pełnią rolę amortyzatora.

Ważne!

Pamiętajmy, że granica pomiędzy dobrze wykonaną korekcją a okaleczeniem zwierzęcia jest bardzo cienka – jest to zaledwie kilka milimetrów.

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy