Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie drobiu / Żywienie drobiu przyzagrodowego / Zielona Zagroda

Zielona Zagroda

Zielona Zagroda


Zielona Zagroda to linia żywieniowa dla drobiu przyzagrodowego.

Specjalnie dobrane surowce, odpowiednia receptura oraz właściwa struktura sprawiają, że ptaki chętnie pobierają pasze dla niosek i innego rodzaju drobiu.


Dzięki ładnemu wybarwieniu (podstawę tych mieszanek stanowi poekstrakcyjna śruta sojowa oraz kukurydza), a także zbożowemu aromatowi, walory smakowe mięsa i jaj są nieocenione.

Zielona Zagroda - odchów

Do odchowu niosek przeznaczone są dwa produkty. Mieszanka paszowa typu starter (do 9 tygodnia życia włącznie), występuje w formie kruszonej, która jest łatwo pobierana przez ptaki. Zapewnia właściwy rozwój organów wewnętrznych młodej kury oraz budowę mocnego kośćca. Dla kur od 10 do 20 tygodnia życia przeznaczona jest pasza typu grower (w formie granulowanej), przygotowująca młode kury do właściwej produkcji nieśnej.

Zielona Zagroda - nioska

To jedna mieszanka produkcyjna, która występuje w dwóch formach – kruszonki i granulatu. Pasza posiada w swym składzie wysoki udział kukurydzy, bogatej w luteinę – naturalny żółty barwnik z grupy ksantofili, zapewniając optymalne wybarwienie i smak jajka oraz mocną skorupę. Jako źródło białka użyta jest śruta sojowa, a kreda paszowa o właściwej strukturze zapewnia dobrą twardość skorupki jaja.

Zielona Zagroda - brojler

Zielona Zagroda dla brojlerów kurzych to dwie mieszanki paszowe. Starter, przeznaczony na pierwsze 21 dni tuczu, występuje w postaci kruszonki. Jej pobranie przez ptaki w pierwszych dniach życia jest optymalne i zapewnia właściwy rozwój organów i narządów wewnętrznych. Grower/finiszer (od 4 tygodnia tuczu do końca) to mieszanka w postaci kruszonki lub granulatu, której celem są wysokie przyrosty masy ciała, przy zachowaniu właściwej zdrowotności ptaków. W obu mieszankach zastosowano bezkarencyjny kokcydiostatyk (karencja 0 dni) – Monteban, umożliwiający skarmianie aż do ostatniego dnia tuczu.