Serwis środowiskowy Agra-Matic

17 września 2020
-
3 minuty

Ochrona środowiska to współcześnie coraz bardziej istotny aspekt rynkowy, biznesowy i społeczny. Unia Europejska zwraca uwagę na konieczność utrzymania wysokich standardów jakościowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Dla polskich hodowców jest to z jednej strony szansa na otrzymanie dofinansowań oraz bycie konkurencyjnym na europejskim rynku, z drugiej zaś wyzwanie, polegające na dostosowaniu hodowli zarówno do polskich, jak i unijnych przepisów i dyrektyw.

W De Heus wiemy, że przejście całego procesu, od interpretacji ustaw i rozporządzeń, poprzez uzyskanie pozwoleń i nadzór nad inwestycją, a na eksploatacji skończywszy, jest niezwykle skomplikowane i czasochłonne. Wiąże się też z ryzykiem wystąpienia pewnych niezgodności, na przykład stanu faktycznego z dokumentacją projektową, co stanowi duży problem i może nieść za sobą duże kary finansowe.

Nasi specjaliści z Agra-Matic, czyli działu rozwoju agrobiznesu, w myśl hasła: od pomysłu, aż do realizacji, oferują kompleksową obsługę środowiskową, także w zakresie eksploatacji instalacji.

W ramach naszego serwisu środowiskowego zajmujemy się:

  • nadzorowaniem instalacji w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz posiadanych decyzji administracyjnych,
  • przygotowywaniem wymaganych sprawozdań i opłat za korzystanie ze środowiska,
  • przygotowywaniem raportów do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
  • wsparciem przy prowadzeniu gospodarki odpadami (BDO),
  • nadzorem nad wymaganym monitoringiem środowiska (pomiary hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń),
  • wsparciem podczas kontroli organów inspekcji ochrony środowiska,
  • doradztwem w zakresie dostosowywania instalacji do najlepszych standardów środowiska,
  • audytem środowiskowym w celu weryfikacji zgodności z wszystkimi przepisami ochrony środowiska.

 

skontaktuj się z doradcami agra-matic!