2611 - Brojler 1 Zielona Zagroda

Pasza dla brojlerów Brojler 1 Starter, kruszonka

Pasza brojler starter to mieszanka paszowa w formie kruszonki przeznaczona na pierwsze 3. tygodnie życia.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Wysokie przyrosty masy ciała
  • Zachowanie właściwej zdrowotności ptaków
  • Bezkarencyjny kokcydiostatyk

Kiedy stosować?

Pobieranie przez ptaki paszy dla brojlerów De Heus Starter w pierwszych dniach ich życia jest optymalne i zapewnia właściwy rozwój organów oraz narządów wewnętrznych. Odpowiednio dobrane surowce, receptura oraz właściwości sprawiają, że pasza jest chętnie pobierana przez ptaki. W jej składzie zastosowano bezkarencyjny kokcydiostatyk (karencja 0 dni) – salinomycyna. Podstawę mieszanki stanowi poekstrakcyjna śruta sojowa oraz kukurydza. Dzięki jej ładnemu wybarwieniu, a także zbożowemu aromatowi, mięso zyskuje nieocenione walory smakowe.