Analiza możliwości inwestycyjnych

Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, specjaliści z sekcji ochrony środowiska oraz sekcji budownictwa inwentarskiego Agra-Matic wykonują Analizę Możliwości Inwestycyjnych. Opracowanie to ma na celu rozpoznanie wszystkich uwarunkowań, głównie lokalizacyjnych i prawnych dla planowanej inwestycji, które mogłyby wykluczyć lub znacznie utrudnić realizację przedsięwzięcia.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli


Planujemy i sprawdzamy każdy etap Twojej inwestycji

Szczegółowy projekt technologiczny to krok, który pozwala przygotować kolejne etapy procesu, czyli opracowanie dokumentacji środowiskowej i projektu budowlanego. Przygotowany projekt technologiczny obejmuje elementy takie jak:

 • analiza przedinwestycyjna przedsięwzięcia
 • założenia wymiarowe projektowanego budynku
 • analiza wybranego systemu udojowego w przypadku obór
 • sposób zagospodarowania nawozów naturalnych
 • wyliczenia i wytyczne wentylacyjne
 • analiza i wytyczne zapotrzebowania na wodę do pojenia zwierząt
 • obrót stada w gospodarstwie
 • rzut przyziemia obiektu
 • przekrój poprzeczny obiektu
 • analiza systemu spławiania i magazynowania gnojowicy
 • plan zagospodarowania inwestycji
 • analiza powierzchni hodowlanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące dobrostanu zwierząt
 • analiza możliwości zastosowania innowacyjnych technologii w obiektach i na fermie

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Hodowcy dzielą się swoimi sukcesami

Dowiedz się, jak dzięki naszej wiedzy w zakresie żywienia wspieramy rolników na całym świecie i zainspiruj się historiami ich sukcesu.