Home / De Heus / Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

De Heus jest firmą społecznie odpowiedzialną, czyli dbającą o etykę, społeczeństwo i ekologię, utrzymującą relacje z interesariuszami.

Bycie liderem zobowiązuje do odpowiedzialności i najwyższych standardów działań na każdym polu - także społecznym, dlatego chcemy pozytywnie zaistnieć w życiu społeczeństwa - lokalnie, wokół naszych wytwórni, ale również w szerszym kontekście.


 

 Program prospołeczny „Działamy i wspieramy”

Działamy i wspieramy” to nazwa nowego programu prospołecznego De Heus, uruchomionego w 2016 r. na 25 lecie De Heus w Polsce. W ramach programu pracownicy De Heus tworzą i realizują projekty, mające na celu wsparcie dzieci oraz zaangażowanie społeczności lokalnych. Podczas I edycji zrealizowano 7 pomysłów o łącznej kwocie 300 tys. zł netto. Plac zabaw, „Zielony Zakątek”, remonty sali lekcyjnych – to tylko jedne z nich. Czytaj więcej.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, zwłaszcza na drogach wiejskich i w gospodarstwach rolnych to dla firmy De Heus bardzo ważny cel. Właśnie dlatego organizujemy liczne prelekcje z policjantami, zabawy poruszające temat bezpieczeństwa i wyposażamy dzieci w elementy ochronne i odblaskowe. W ciągu ostatnich lat obdarowaliśmy kaskami rowerowymi i odblaskami, poprawiającymi bezpieczeństwo i widoczność, kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Tworzymy również miejsca przyjazne dzieciom, w których bezpiecznie mogą spędzać czas.


Dodatkowo wspieramy dzieci poszkodowane w wypadkach w gospodarstwach rolnych, przeznaczając całkowity dochód z II Balu Charytatywnego De Heus, jaki odbędzie się w listopadzie, na pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty.


Wspieramy rozmaite instytucje

Wspieramy finansowo różnorodne instytucje, np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe (m.in. Klub Patria, Uczniowski Klub Dyskobolia), jednostki straży pożarnej (m.in. OSP w Buku), centra kultury (m.in.  Wadowickie Centrum Kultury), szpitale (m.in. odnowiliśmy salę dla najmniejszych pacjentów w Szpitalu im. Św. Faustyny w Łęczycy, zakupiliśmy dla nich sprzęt medyczny).


Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Dbamy o działalność w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Wytwórnie praktycznie nie wytwarzają zanieczyszczeń, o co dbają zamontowane na urządzeniach stosowne filtry. Powstające w procesie technologicznym szczątkowe odpady, są ewidencjonowane, potem zgodnie z procedurami przekazywane właściwym firmom i utylizowane. Korzystamy również z systemu odprowadzania czystych wód opadowych.

Wszystkie wytwórnie De Heus posiadają pozwolenia zintegrowane, opisujące technologie i wskazujące możliwości generowania odpa­dów, dopuszczalne emisje, zużycie wody. Dodatkowo sami prowadzimy monitoring m.in. emisji gazów, skuteczności odpylania. Weryfikujemy i raportujemy zużycia energii, wody, gazu, generowa­nych odpadów. Wytwórnie De Heus spełniają wszelkie normy, także te związane z hałasem.


Wdrożyliśmy e-faktury

W trosce o środowisko naturalne i w zgodzie z wdrożoną w De Heus koncepcją biura z mniejszą ilością papieru, wprowadziliśmy elektroniczny system przesyłania faktur. Elektroniczne faktury zapewniają komfort poprzez oszczędność czasu i miejsca, łatwość archiwizacji i dbałość o środowisko (1 tona papieru=życie 17 drzew).