Home / Pasze - linie produktowe / Pasza dla bydła / Pasza dla krów mlecznych

Pasza dla krów mlecznych

Zagwarantowanie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych istotnie wpływa na efektywność produkcji. Począwszy od zapewnienia cielętom dobrego startu i dbania o jałówkę, przez odpowiednie prowadzenie krowy w fazie laktacji i okresie okołowycieleniowym należy zwrócić uwagę na wiele czynników, które oddziałują na dobrostan.

Odpowiednio przygotowana obora, regularna korekcja racic i profilaktyka zdrowotna wpływają na długość życia krowy, co pozwala optymalnie wykorzystać jej potencjał produkcyjny. Dbanie o dobrostan krów już od pierwszych dni to inwestycja, która opłaca się hodowcom, dlatego warto troszczyć się o zwierzęta w każdej fazie ich rozwoju.

Odpowiednio zbilansowana dawka żywieniowa pozwala na maksymalizację zysków z produkcji mleka oraz zapewnienie najwyższej troski o dobrostan krów. Właśnie z tego powodu specjaliści De Heus proponują pasze dla krów dopasowane do indywidualnych potrzeb zwierząt. 

Dostosuj skład paszy dla krów do żywienia w okresie okołowycieleniowym

Warto pamiętać o tym, iż efekty w samej fazie mleczności zależą w znacznej mierze od tego, jak dbamy o krowy w okresie zasuszenia. Na wydajność produkcji mleka wpływa nawet końcowy etap poprzedniej laktacji.

Pasze treściwe dla krów - do skarmiania w okresie okołowycieleniowym: 

Nazwa produktu
Energia VEM
Białko ogólne
Przeznaczenie
Prelacto
925 23
 • pasza dla krów na okres 3 tyg. przed wycieleniem
 • zapobiega porażeniom poporodowym
 • zawiera sole anionowe
Optimlek Impuls
1050 19
 • mieszanka z glikolem monopropylenowym i B-carotenem
 • na początek laktacji
Optimlek Start
1130 19,5
 • wysokoenergetyczna mieszanka z glikolem momopropylenowy
 • dla krów po wycieleniu

Zobacz nowość - BESTERMINE LATO - pierwszy produkt w Polsce skutecznie niwelujący efekty stresu cieplnego!

Pasze treściwe dla krów mlecznych - do stosowania w wozach paszowych

Nazwa produktu
Energia VEM
Białko ogólne (%)
Przeznaczenie
PMR Prima granulat
PMR Prima sypka
Optimlek Prima granulat
Optimlek Prima sypka
900 38
 • pasze wysokobiałkowe do dawki PMR
 • jako alternatywa śrut poekstrakcyjnych
Optimlek 35 granulat
Optimlek 35 sypka
940 35
 • wysokobiałkowe mieszanki zastępujące surowce białkowe z zakupu
TMR Balance O
Optimlek Balance O
920 32
 • uzupełnia niedobór białka ogólnego i jelitowego
TMR Balance R
Optimlek Balance R
900 35
 • uzupełnia niedobór białka jelitowego dawki TMR
 • z dużą ilością produktów kukurydzy
TMR Balance S
Optimlek Balance S
940 30
 • uzupełnia niedobór białka ogólnego, jelitowego oraz energii dawki TMR
TMR Balance W
Optimlek 25
985 25
 • zbilansowana pasza dla krów mlecznych z niedoborem białka i skrobi jelitowej
TMR Balance TO
Optimlek Balance TO
900
920
32
32
 • wysokobiałkowa mieszanka do dawki TMR z dużym z udziałem zbóż i wysłodek
TMR Balance TS
Optimlek Balance TS
920 30
 • wysokobiałkowa mieszanka do dawki TMR z dużym z udziałem zbóż i wysłodek
Optimlek Balance WS
920 30
 • wysokobiałkowa mieszanka jako wyłączna pasza treściwa białkowa w dawce
Rukor 36
930 36
 • sypki korektor białkowy do wozów paszowych
 • alternatywa śrut poekstrakcyjnych
Optimlek 46 Rukor
1020 46
 • sypki korektor białkowy z udziałem azotu niebiałkowego
 • do wozów paszowych
Optimlek 37 Rukor
920 37
 • sypki korektor białkowy do wozów paszowych
 • alternatywa śruty rzepakowej i sojowej

Pasze treściwe dla krów mlecznych

Nazwa produktu
Energia VEM
Białko ogólne (%)
Przeznaczenie
Mlekomax E1
Optimlek energy
1055 11,5
10
 • korektor energetyczny
 • do dawek z dużym niedoborem skrobi jelitowej
Mlekomax Elite
Optimlek Elite
1025 21,5
 • wysokowartościowe mieszanki z dodatkiem glikolu propylenowego
Optimlek 20 Power
1020 20
 • wysokoenergetyczna mieszanka do dawek z niską skrobią
Mlekomax 20 Power
1000 20
 • wysokoenergetyczna mieszanka do dawek
  z niską skrobią
Optimlek DeLux
1000 21
 • wysokoenergetyczna mieszanka z tłuszczem chronionym i B-carotenem
Optimlek Gold
980 18
 • do żywienia ze stacji paszowych i w robotach udojowych
Optimlek Starch
980 16
 • pasza energetyczna dla krów o wysokim poziomie skrobi jelitowej
Krowimix 18 Blue
970 18
 • do dawek z równym, ale małym udziałem kiszonki kukurydzy
Optimlek Z11 Protex
960 23
 • pasza dla gospodarstw, których celem jest zwiększenie produkcji białka w mleku
Optimlek Z9 Best
960 19
 • pasza o wysokim poziomie energii i skrobi jelitowej
 • dla wysokowydajnych krów
Mlekomax Full
950 25
 • doskonale bilansuje białko i energię w dawce
 • z udziałem kiszonek z kukurydzy i traw
Optimlek Z6 Synchro
940 22
 • uzupełnia niedobór białka i energii w dawce
 • zwiększa produkcję bakterii w żwaczu
Krowimix 20 Green
Optimlek 20 Green
940 20
 • dla krów żywionych kiszonkami o niskiej zawartości białka
Optimlek 18 Red
930 18
 • do dawek z równym udziałem kiszonki z kukurydzy i traw
Optimlek Perfect
920 23
 • do dawek z dużą ilością kiszonki kukurydzy
 • wzbogacona sorbentem mikotoksyn
Krowimix 18
920 18
 • do dawek z równym udziałem kiszonki z kukurydzy i traw
Optimlek Synchrolac
900 21
 • uzupełnia dawki przy niedoborze pasz objętościowych
Optimlek 18
900 18
 • do dawek krów mlecznych
 • uzupełnia niedobór kiszonki z traw
Krowimix 18 Basic
Optimlek 18 Basic
880 18
 • ekonomiczna pasza dla krów mlecznych żywionych dobrej jakości kiszonkami
Krowimix 26 Protein
Optimlek 26 Protein
840 26
 • wysokobiałkowa pasza dla krów mlecznych, żywionych głównie kiszonką z kukurydzy