Royal De Heus połączy siły z Golpasz S.A.

07 lipca 2020
-
2 minuty

1 lipca 2020 roku firma De Heus podpisała z akcjonariuszami firmy Golpasz umowę przedwstępną w sprawie fuzji obu firm.

De Heus oraz fundusze zarządzane przez Resource Partners GP, większościowego akcjonariusza Golpasz S.A., wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi, uzgodniły warunki nabycia przez firmę De Heus wszystkich akcji firmy Golpasz S.A.

Proponowana transakcja obejmuje całość działalności Golpasz w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Produkcja pasz prowadzona jest w czterech zakładach, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tysięcy ton. Centrala spółki znajduje się w Golubiu–Dobrzyniu.

Połączenie De Heus i Golpasz wpisuje się w strategię rozwoju obu firm, związaną z dostarczaniem polskim hodowcom nowatorskich rozwiązań w obszarze żywienia zwierząt. Golpasz, firma z ponad 50-cio letnią tradycją to polski lider w żywieniu indyków oraz obsłudze klientów w Polsce centralnej i wschodniej. Dołączając do grupy De Heus, zespół Golpasz będzie mógł skorzystać z międzynarodowego doświadczenia oraz wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu żywienia i hodowli zwierząt, a także z portfela narzędzi biznesowych, wspierających rozwój rynku. Umożliwi to jeszcze lepszą odpowiedź na oczekiwania polskich hodowców i sprawi, że  wkład, jaki obie firmy wnoszą w produkcję zrównoważonej żywności i rozwój polskiego rolnictwa będzie jeszcze bardziej widoczny.

“De Heus, podobnie jak Golpasz, posiada wyspecjalizowaną i najnowszą wiedzę w zakresie żywienia, chowu i hodowli zwierząt. Dzięki temu możemy rozwijać i dostarczać rozwiązania żywieniowe i biznesowe, szyte na miarę potrzeb polskich hodowców. Dzięki połączeniu potencjału, wiedzy i doświadczenia obu zespołów, najlepszych praktyk w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów, będziemy mogli stworzyć warunki do rozwoju i pracy jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych klientów. Jestem przekonany, że planowane połączenie przyniesie obustronne korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w konsekwencji jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności” - mówi Adam Zaleski, Dyrektor Generalny De Heus.

 

„Dzięki połączeniu Golpasz i De Heus będziemy w stanie uzupełnić i poszerzyć naszą ofertę dla klientów oraz będziemy mieli okazję do dalszego rozwoju segmentów rynku, w których już funkcjonujemy. Połączenie wiedzy i umiejętności naszych zespołów wykorzystamy dla dobra naszych klientów, dla których kluczem do sukcesu jest stałe poprawianie efektywności produkcji. Zarówno nasi pracownicy jak i klienci, skorzystają ze światowego zasięgu działania, wzbogaconej oferty i jeszcze lepszej obsługi. Niezmienna pozostanie troska o bezpieczeństwo żywienia i środowisko.” -powiedział Wiesław Ilków, Prezes Zarządu Golpasz S.A

 

„Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Grupa De Heus zostanie nowym właścicielem Golpasz S.A. Cieszę się, że w okresie naszej inwestycji Golpasz skokowo zwiększył swoją działalność, utrzymał dotychczasowych i pozyskał nowych klientów oraz wdrożył nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta. Mam nadzieję, że dołączenie do wiodącej światowej grupy jaką jest De Heus, pozwoli Golpaszowi jeszcze lepiej obsługiwać swoich dotychczasowych klientów. Umożliwi także skorzystanie z międzynarodowego doświadczenia Grupy De Heus, w żywieniu zwierząt, aby pozyskać nowych klientów i rozwinąć potencjał produkcyjny u obecnych klientów.” – powiedział Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel i Partner Zarządzający funduszu Resource Partners

 

Wziąwszy pod uwagę poufność transakcji, jej warunki finansowe nie zostały ujawnione. Finalizacja proponowanej transakcji wymaga otrzymania niezbędnych zgód administracyjnych, a w szczególności zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu wydania decyzji przez UOKiK, obie spółki będą funkcjonować jak dotychczas.

Akcjonariuszom Golpasz S.A. przy transakcji doradzali: DC Advisory, kancelaria DLA Piper oraz EY Polska.

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest także tu: link