Akademia Zdrowej Racicy

19 listopada 2015
-
2 minuty

Dbałość o racice to troska o zdrowie krów, które przekłada się na produkcję. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest owocna współpraca korektora, doradcy żywieniowego oraz lekarza weterynarii. M.in. o tych relacjach i o wpływie korekcji na zdrowie krów rozmawiali „Pozytywnie naostrzeni” korektorzy Akademii Zdrowej Racicy. 

Warsztaty odbyły się w Uniejowie oraz w Żdżarach w dniach 17-18.listopada. Zorganizował je Piotr Gójski – kierownik regionalny ds. bydła De Heus, zapraszając do udziału korektorów, którzy na co dzień wykonują korekcję w stylu holenderskim, czy to na swoich fermach czy usługowo dla hodowców.


korekcja racic De Heus

Uczestników powitał Rafał Lamperski – kierownik działu bydła, przedstawiając projekt Akademii Zdrowej Racicy.

Dlaczego warto dbać o racice? Ponieważ prawidłowo wykonana korekcja racic ma wpływ na produkcję mleka, a więc na wyniki ekonomiczne fermy.

Główne czynniki

Na stan racic wpływ ma wiele czynników, m.in. środowiskowe (zagęszczenie zwierząt, komfort i dostępność legowisk, rodzaj i jakość powierzchni po której poruszają się zwierzęta, higiena ganków spacerowych, wyrównanie stada) i żywieniowe. – mówił Paweł Kasprowicz, kierownik produktu ds. bydła De Heus.

Podczas pierwszego dnia swoje podejście i tematy przedstawili także R. Kapica i J.Wójtowicz (Prawidłowe postepowanie hodowcy w trosce o zdrowie racic – gwarant sukcesu w poprawie wydajnosci stada), P. Gójski (Raport po korekcji), M. Hądzlik (Relacje korektora z hodowca) oraz T. Mielcarek i M. Czajkowski (Akademia Zdrowej Racicy – współpraca korektora i doradcy żywieniowego).


Akademia Zdrowej Racicy De Heus

 
korekcja racic De Heus

Drugiego dnia spotkania uczestnicy gościli w gospodarstwie Sławomira Maciejewskiego w Żdżarach, gdzie odbyły się warsztaty. Poprowadził je Rafał Kapica - dyplomowany  korektor, przedstawiając pięciostopniową korekcję racic. Korekcję wykonali także uczestnicy szkolenia.