Dlaczego zasuszanie krów jest tak ważne dla ich dobrostanu?

Zasuszanie krów jest skomplikowanym wyzwaniem, które jeszcze u schyłku ubiegłego wieku na wielu fermach mlecznych traktowane było po macoszemu. Obecnie wiadomo, że odpowiednie zarządzanie krowami będącymi w okresie okołoporodowym i traktowanie ich jako osobnej grupy produkcyjnej ma kluczowy wpływ na dobrostan zwierząt oraz wyniki produkcyjne. Istnieje jednak ogromna różnica między dostępną wiedzą, a tym, jak zasusza się krowy w praktyce.

Zasuszanie krów a ich dobrostan

Dlaczego zasuszanie krów jest ważne dla ich dobrostanu i wyników produkcyjnych?

Zarówno laktacja, jak i ciąża są dla organizmu krowy ogromnym wyzwaniem. Jednym z najbardziej newralgicznych okresów w cyklu laktacji krów mlecznych jest kilka ostatnich tygodni ciąży, podczas których rozwijający się płód rośnie najintensywniej. Utrzymanie laktacji u krowy wysokocielnej stanowiłoby dla organizmu zwierzęcia zbyt duży wydatek energetyczny, dlatego zaleca się wtedy w zamian zasuszanie krów. Brak okresu zasuszenia w konsekwencji prowadziłby do niższej produkcji mleka w kolejnej laktacji i niższej wagi urodzeniowej cialaka. To czas, w którym zwierzęta mają możliwość regeneracji gruczołu mlekowego przed rozpoczęciem kilkumiesięcznej laktacji, która w przypadku sztuk wysokowydajnych w szczytowym okresie może wynosić nawet 50 litrów dziennie.

Uwzględnianie opisywanej fazy w cyklu laktacji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia licznych problemów, mających istotny wpływ na dobrostan zwierząt i obniżających rentowność produkcji mleka. Poprawne zasuszanie krowy zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów metabolicznych, infekcji wymion, ketozy oraz redukuje stres związany z okresem okołoporodowym, a także pozytywnie wpływa na płodność i żywotność bydła mlecznego. Co więcej, cielęta urodzone przez krowy objęte poprawnym zarządzaniem w okresie zasuszenia charakteryzują się lepszą kondycją fizyczną oraz wyższą wagą urodzeniową.

Kiedy zasusza się krowę i ile to trwa?

Wielu hodowców stosuje swoje własne praktyki zasuszania krów. De Heus ma plan zarządzania okresem zasuszenia, który pozwala osiągnąć najbardziej satysfakcjonujące wyniki oraz korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Współpraca z instytutami badawczymi i ocena praktyk hodowców pozwoliła nam określić efektywny okres zasuszenia krów, który powinien trwać od 30 do 45 dni.

W przypadku sztuk wymagających antybiotykoterapii zaleca się zasuszanie krów w okresie mieszczący się w przedziale 42-45 dni. Natomiast w przypadku zdrowych wieloródek fazę tę można skrócić do 30 dni. Z badań naukowych wynika, że często stosowany 60-dniowy okres zasuszenia jest mniej efektywny niż dwa razy krótszy wariant tej praktyki. Nie rekomendujemy natomiast całkowitego pomijania etapu zasuszenia.

Zasuszanie krów etapy

Poznaj nasze produkty dla krów mlecznych!

Jak zasuszać krowę?

Istotne jest nie tylko to, kiedy przeprowadza się zasuszanie krowy, ale również to, w jaki sposób przebiega proces. Działania z tego zakresu, określane mianem dobrej praktyki hodowlanej, można podzielić na cztery fazy. W każdej z nich należy przestrzegać kilku zasad, aby krowy zasuszone cieszyły się wysokim poziomem dobrostanu, a w nowej laktacji charakteryzowały się wysoką wydajnością, dobrym zdrowiem oraz płodnością. Ponadto, należy podkreślić, że krowa kilka tygodni przed zasuszeniem powinna być traktowana inaczej niż w okresie produkcyjnym.

Cztery fazy okresu zasuszania:
  • Faza I - ostatnie tygodnie laktacji: to moment mający istotny wpływ na przebieg następnego okresu fizjologicznego krowy. W tym okresie należy zarządzać żywieniem krów w taki sposób, aby zwierzęta charakteryzowały się kondycją na poziomie 3,5 w skali BCS. Ponadto, w tej fazie wskazane jest również przeprowadzenie korekcji racic oraz podjęcie decyzji o ewentualnym wprowadzeniu antybiotykoterapii u wybranych osobników. Profilaktyczne stosowanie antybiotyków u wszystkich krów zasuszanych nie jest wskazane i może skutkować obniżeniem odporności zwierząt. 
  • Faza II – zasuszenie właściwe (far-off): produkcję mleka wstrzymuje się poprzez zaprzestanie doju oraz zmniejszenie udziału energii i białka w dawce pokarmowej, wykluczając z niej komponenty treściwe oraz mlekopędne, przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości włókna. W zależności od tego, ile trwa zasuszanie krowy, długość tej fazy wynosi od 18 do 28 dni.
  • Faza III – faza zasuszenia przejściowego (close-up): ostatnie 2-3 tygodnie przed planowanym wycieleniem mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu problemom związanym z wycieleniem, okresem okołoporodowym oraz prawidłowym startem w nowej laktacji. W tym okresie wskazane jest zwiększenie wartości energetycznej dawki, przy jednoczesnej maksymalizacji pobrania dawki. Strategia ta zmniejsza ryzyko ujemnego bilansu energetycznego po wycieleniu, który jest główną przyczyną występowania ketozy u bydła mlecznego. Dawka w tym okresie powinna zawierać produkt z gorzkimi solami anionowymi, co zapewnia lepszą mobilizację wapnia z kości na potrzeby produkcji siary.
  • Faza IV - wczesna laktacja: to okres istotnie wpływający na wysokość produkcji mleka,  jego jakość oraz znacznej redukcji problemów metabolicznych. Utrzymanie optymalnych parametrów produkcyjnych możliwe jest poprzez zapewnienie krowom dawki pokarmowej składającej się z wysokiej jakości pasz objętościowych oraz wysokoenergetycznych pasz treściwych.
Zobacz więcej: Produkcja mleka w Polsce - czy wciąż się opłaca?

 

Zasuszanie krów z Prelacto

Optymalizacja dawki pokarmowej dla sztuk będących w okresie okołowycieleniowym spędza sen z powiek wielu producentom mleka. Krowa zasuszona ma wtedy wymagania żywieniowe, których spełnienie jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego w tym newralgicznym czasie warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania, ułatwiające zarządzanie krowami zasuszonymi efektywnie i z jak najmniejszym nakładem pracy. Bardzo pomocne jest korzystanie ze wskazówek i porad unikalnego Planu Prelacto. Mieszanka paszowa Prelacto to produkt, który umożliwia zbilansowanie dawki w taki sposób, aby zapewnić krowom przed wycieleniem odpowiednią ilość witamin i minerałów na intensywny rozwój płodu oraz sole anionowe dla zwiększenia dostępności wapnia i wyższej jakości siary.

Podczas zasuszania krów trzeba pamiętać o dostosowaniu dawki do wymagań krowy, wynikającej z aktualnej fazy zasuszenia. To podejście gwarantuje minimalizację problemów powszechnych w okresie okołoporodowym oraz maksymalizację zysków z produkcji mleka. Jest również podstawą żywienia i zarządzania krowami w okresie przejściowym, czyli programu Prelacto, obejmującego nie tylko paszę o tej samej nazwie, ale także mieszanki rozdojeniowe na pierwszy okres po wycieleniu: Lacto Start i Lacto Impuls z innowacyjną formułą CholinePlus.

Formuła CholinePlus ma udowodnioną skuteczność w zakresie wsparcia produkcji mleka, zdrowotności i rozrodu. Testy przeprowadzone w fermach bydła mlecznego wykazały, że formuła zwiększa metabolizm dawki pokarmowej, zmniejsza efekt ujemnego bilansu energetycznego, poprawia funkcjonowanie wątroby i wzmacnia odporność. Wymiernym efektem bilansowania dawek mieszankami z CholinePlus jest gwarantowany wzrost dziennej produkcji o ponad 3 kg mleka od sztuki do 17. tygodnia po wycieleniu.

Stosowanie mieszanek paszowych Prelacto i Lacto Impuls lub Lacto Start z CholinePlus sprawia, że bilansowanie dawki pokarmowej staje się znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu okresem przejściowym możliwe jest uniknięcie typowych schorzeń metabolicznych i lepsze wejście w nową laktację. To żywieniowy PLUS dla zdrowotności stada i rentowności produkcji, z którego warto skorzystać.

Dowiedz się więcej na temat zasuszania krów i programu Prelacto!

Skontaktuj się z doradcą i umów się na wizytę!