Prawidłowa procedura doju z audytem OptiCare

27 kwietnia 2021
-
3 minuty

Podwyższona liczba komórek somatycznych (LKS) w mleku może wynikać z wielu zróżnicowanych powodów, więc odnalezienie jednoznacznej przyczyny tego problemu nie jest łatwym zadaniem. Właśnie dlatego hodowcy często zgłaszają, że wysoka somatyka utrzymuje się mimo wdrożenia podstawowych zaleceń. Rozwiązaniem w tej sytuacji może okazać się audyt gospodarstwa, który wskaże obszary krytyczne hodowli oraz będzie punktem wyjścia do sporządzenia indywidualnych rekomendacji.

OptiCare, czyli kompleksowe spojrzenie na gospodarstwo

Niezależny audyt wykonany przez doradcę De Heus jest sposobem na znalezienie błędów popełnianych podczas codziennych, rutynowych zajęć, a więc łatwych do przeoczenia przez hodowcę lub pracowników fermy. W ramach Akademii Zdrowego Wymienia przewidziane zostały 4 główne obszary audytowe w systemie OptiCare: krowy w laktacji, odchów młodzież, krowy zasuszone oraz procedury doju. Każdy z nich szczegółowo analizuje elementy, które mają istotny wpływ na zdrowotność krów, choć z pozoru mogą wydawać się bardzo proste.

Poznaj Akademię Zdrowego Wymienia

Od ogółu...

Audyt w zakresie procedury doju w oborach wolnostanowiskowych rozpoczynamy od oceny hali udojowej, podczas gdy w oborach uwięziowych zwracamy uwagę na stanowiska i/lub legowiska. Na ostateczną wysokość oceny składają się parametry takie jak:

 • stopień czystości,
 • bezpieczeństwo posadzki (antypoślizgowość),
 • zapewnienie komfortowej przestrzeni,
 • dostęp do naturalnego światła,
 • wydajność wentylacji i wymiana świeżego powietrza.

 

Kolejnym kontrolowanym obszarem w trakcie audytu jest czystość i wydajność aparatów udojowych, niezależnie od ich wieku, technologii i marki producenta. W tym zakresie ocenie podlega m.in.:

 • stan gum strzykowych,
 • czystość i kondycja kubków do predippingu,
 • czystość i kondycja kubków do dippingu,
 • czystość i kondycja korków,
 • czystość i kondycja przedzdajaczy.

 

Na następnym etapie audytu sprawdzana jest sama procedura doju w gospodarstwie. Zwracamy tu szczególną uwagę na to, w jaki sposób do doju przygotowywane są krowy. Na tym etapie audytu oceniamy:  

 • ogólną czystość zwierząt
 • stosowanie rękawic jednorazowych
 • przygotowanie strzyków przed dojem (m.in. czy są myte, a jeśli tak, to czy odbywa się to przy użyciu odpowiednich środków)
 • stosowanie dezynfekcji przedudojowych (preddipingu)
 • czystość strzyku po wytarciu
 • stosowanie dezynfekcji poudojowych (dippingu) wraz z oceną jakości użytych preparatów
 • stosowanie dezynfekcji międzyudojowej
 • kondycję strzyków
 • występowanie pustodojów (zarówno na początku, jak i na końcu doju)
 • kolejność doju w przypadku występowania w stadzie krów z cechami chorobowymi.

 

...do szczegółu

Audyty OptiCare mają rozbudowaną i przemyślaną strukturę, obejmującą szereg elementów, które mogą nie zostać dostrzeżone przez hodowcę w toku codziennie powtarzanych czynności. Okazuje się jednak, że kluczem w walce z wysokim poziomem komórek somatycznych i częstymi przypadkami mastitis w stadzie, może być szczegół łatwy do wyeliminowania lub poprawy. Zyskiem jest znaczna poprawa zdrowotności zwierząt, prowadząca do głównego celu, jaki stanowi zwiększenie produkcji mleka o odpowiednich parametrach.

 

Potencjał genetyczny zwierząt i wynikająca z niego wysoka produkcja mleka to tylko połowa sukcesu. Osiągnięcie wyższych zysków z gospodarstwa wymaga przede wszystkim poprawy i wsparcia szeroko rozumianego dobrostanu krów. Właściwe zarządzanie stadem obejmuje odpowiedni stan budynków oraz urządzeń, prawidłowo funkcjonujące dojarki, jakość i wartość odżywczą zadawanych pasz, sposób ich przechowywania oraz właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej z uwzględnieniem faz rozwojowych krów (okres zasuszenia, okres przejściowy, laktacja). Bardzo ważne jest także zwracanie uwagi na aspekty społeczne w stadzie. Dotyczą one zarówno konkurencji wśród zwierząt (wielkość grup, zagęszczenie), jak i metod zarządzania stadem przez człowieka oraz sposobów wykonywania zabiegów hodowlanych. Audyt OptiCare w ramach Akademii Zdrowego Wymienia może być pierwszym i właściwym krokiem w kierunku poprawy dobrostanu w gospodarstwie, zwiększenia produkcji mleka i jej rentowności.

Już dziś skontaktuj się z doradcą i dołącz do Akademii Zdrowego Wymienia!