FPD - stany zapalne skóry podeszwy u drobiu, które wpływają na rentowność produkcji. Jak z nimi walczyć?

19 marca 2024
-
3 minuty

Zapalenie skóry podeszwy stopy u drobiu, znane również jako zapalenie poduszki stopy i FPD (ang. Foot Pad Dermatitis), stanowi jeden z kluczowych problemów współczesnego przemysłu drobiarskiego. Schorzenie to może dotyczyć wszystkich gatunków drobiu, jednak największe straty generuje w hodowlach kurcząt brojlerów. Prowadzi ono do obniżenia dobrostanu zwierząt, spadku ich wydajności oraz wystąpienia strat ekonomicznych. Jak walczyć z tą dolegliwością u drobiu i co najczęściej ją powoduje? Dowiedz się więcej!

Czym jest FPD?

Zapalenie skóry podeszwy stopy występujące u kurcząt brojlerów utrzymywanych w systemie ściółkowym. Charakteryzuje się ono stanem zapalnym oraz martwicą obejmującą zarówno powierzchowne, jak i głębokie warstwy skóry. Zapalenie poduszki stopy jest schorzeniem wywoływanym przez infekcję bakteryjną, do której może dojść w wyniku długotrwałego kontaktu łap z mokrą ściółką lub pojawiających się urazów skóry. FPD towarzyszyć mogą dodatkowe schorzenia, takie jak odparzenia stawu skokowego i stany zapalne skóry w okolicy mostka. Nie wynikają one z działania bakterii - nazywane są kontaktowym zapaleniem skóry.

Choroba znacząco ogranicza ruchliwość ptaków, prowadzi do długotrwałego przesiadywania na ściółce, apatii oraz obniżenia pobierania paszy. Ptaki dotknięte tym schorzeniem odczuwają ból, który negatywnie wpływa na ich dobrostan. Choroba prowadzi do spadku wydajności oraz strat ekonomicznych produkcji.

Przyczyny występowania FPD u drobiu

Zapalenie poduszki stopy w większości przypadków wynika z błędów w zarządzaniu fermą.  Z 1000 litrów wody użytej w kurniku, aż 700 trafia do ściółki. To właśnie taką ilość wody wentylacja musi usuną, a ściółka pochłonąć. Niestety, często popełniane błędy w tym obszarze prowadzą do utrzymywania się nadmiernej wilgotności, która sprzyja rozwojowi FPD u brojlerów.

Najczęstsze błędy prowadzące do FPD u brojlerów:
  •      Nieprawidłowy stan linii pojenia: nieodpowiednia wysokość linii, niewłaściwe ciśnienie wody w systemie oraz źle dobrane, cieknące nyple o zbyt dużej wydajności prowadzą do moczenia ściółki.
  • Niewystarczająca wentylacja: zbyt niska wydajność wentylacji i zbyt wczesne opadanie zimnego powietrza w kurniku.
  • Zła jakość materiału ściółkowego: stosowanie zbyt długiej słomy sprzyja przyklejaniu się odchodów do podeszwy stopy i prowadzi do wystąpienia stanów zapalnych. Z kolei krótka i ostra sieczka słomiana przyczynia się do urazów skóry podeszwy stopy. Nieregularna wymiana materiału ściółkowego prowadzi do zawilgocenia podłoża.
  • Niedostateczne wygrzanie posadzki przed wstawieniem kurcząt: przyczynia się do kondensacji pary wodnej na posadzce.
  • Nieprawidłowo zbilansowana pasza pod względem składników odżywczych: wpływa na obniżenie odporności ptaków i zwiększa wodnistość odchodów, a to prowadzi do zawilgocenia ściółki.

FPD u drobiu - choroby brojlerów

Jak radzić sobie z zapaleniem poduszki stopy u drobiu?

FPD u brojlerów stanowi nie tylko problem zdrowotny, ale również ważny wskaźnik oceny dobrostanu ptaków w odchowywanym stadzie. Liczba przypadków FPD jest monitorowana przez ubojnie w ramach kontroli dobrostanu kurcząt brojlerów zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii nr BP.0200.1.12.2022.

FPD drób przechodzi ciężko, a jego leczenie jest trudne i ma charakter przewlekły. Zazwyczaj jest też zbyt późno wprowadzone. Z tego powodu niezwykle istotne jest zapobieganie chorobie. Kluczowe znaczenie odgrywają:

  • kontrola wilgotności ściółki i utrzymanie odpowiedniej higieny w kurniku,
  • zapewnienie prawidłowej temperatury i wentylacji w kurniku,
  • stosowanie materiału ściółkowego wysokiej jakości,
  • zapewnienie optymalnej obsady ptaków,
  • zadawanie dobrze zbilansowej paszy.

Program żywienia Tree pomaga w leczeniu FPD

Program żywienia Tree pomaga w leczeniu FPD u brojlerów. Poszerzony profil aminokwasowy w paszach programu żywienia Tree pozwala na obniżenie poziomu białka ogólnego w paszy, co z kolei ogranicza produkcję amoniaku w kurniku. Jednym z kluczowych elementów Tree jest optymalny układ enzymatyczny, który wykazuje działanie wielokierunkowe. Działa m.in. w zakresie poprawy strawności różnych składników paszy, przez co obniża ryzyko wystąpienia FDP. Program żywienia Tree dostarcza również prekursorów kreatyny w diecie kurcząt, które poprawiają metabolizm energii i stymulują budowę tkanki mięśniowej. To co z kolei korzystnie wpływa na układ odpornościowy ptaków. Dodatkowo, specjalna struktura paszy, probiotyki i dodatki zmniejszające stres u ptaków wspierają  przejście kurcząt z paszy kruszonej na granulowaną.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie żywienia Tree dla brojlerów?

Skontaktuj się z wybranym doradcą ds. żywienia brojlerów!