TREE– żywienie brojlerów

Optymalne wyniki produkcyjne i finansowe w różnych warunkach

TREE – nowa linia żywieniowa dla brojlerów

Technologia:  

 • program 4/5 fazowy​
 • nowa struktura – by pass​

Równowaga:

 • optymalizacja bilansu aminokwasów​
 • redukcja emisji gazów – NH3​

Efektywność:

 • aminokwasy rozgałęzione - BCAA​
 • kreatyna - mięsień ↑​
 • nowy profil enzymatyczny – mannaza

Ekonomia: 

 • nowe alternatywne surowce​
 • nowe źródła energii 
 • program oszczędnościowy 
Dowiedz się więcej - skontaktuj się z doradcą żywieniowym!

Dlaczego warto skorzystać z linii żywieniowej TREE?

Ponieważ TREE:

 • zapewnia najlepszy i bezpieczny start ptakom m. in. poprzez wysoką strawność i eliminację punktów krytycznych. Pozwala na uzyskanie oczekiwanej wagi w wieku 7 dni, co ma istotny wpływ na wagę końcową (wysoka korelacja udowodniona naukowo)
 • ogranicza produkcję amoniaku, dzięki lepszemu wykorzystaniu białka (poszerzony profil aminokwasowy)
 • gwarantuje optymalne wyniki produkcyjne i finansowe, dając możliwość wyboru najlepszego rozwiązania żywieniowego, dopasowanego do warunków (jakość piskląt, środowisko w budynku) oraz celu produkcyjnego (waga, FCR)
 • to kompleks „4E” - „koktajl” enzymatyczny, wykazujący szerokie spektrum działania w zakresie poprawy strawności różnych składników paszy, zdrowotności przewodu pokarmowego, a także zmniejszenia skutków zakażeń infekcjami bakteryjnymi i kokcydiami oraz redukcji występowanie FPD
 • pozwala na ograniczenie stosowania antybiotyków w okresie okołolęgowym i krytycznym momencie przejścia z paszy kruszonej na granulowaną
 • wspiera przejście z paszy kruszonej na granulowaną, dzięki zastosowaniu specjalnej struktury, zabezpieczonej probiotykiem, odpowiednio zoptymalizowanym parametrom i dodatkom zmniejszających stres u ptaków
 • zawiera prekursor kreatyny, poprawiający metabolizm energii i stymulujący budowę tkanki mięśniowej
 • umożliwia szybki i zrównoważony wzrost i rozwój
 • korzystnie wpływa na układ trawienny
 • wspomaga dobrostan w kurniku
 • pomaga utrzymać suchą ściółkę

W trosce o środowisko - mniej śladu węglowego

Program żywienia TREE powstał w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialną produkcją!

Od wielu lat ograniczamy zużycie zasobów, jednocześnie poprawiające wyniki produkcyjne, wszystko po to, by świadomie i oszczędnie gospodarować surowcami i ograniczać straty i zanieczyszczenie.

Program żywienia TREE chroni środowisko, ograniczając emisję amoniaku.

Jest to możliwe dzieki rozszerzeniu listy bilansowanych aminokwasów, co powoduje lepsze wykorzystanie białka oraz ograniczenie niestrawionych składników, a w efekcie mniejszą produkcją amoniaku. 

- Liczy się nie ilość, a jakość białka, dlatego w naszych rozwiązaniach stosujemy precyzyjny profil aminokwasowy. Redukując o 1% białko w paszy, którą żywione jest 100 tys. brojlerów, obniżamy emisję amoniaku o 0,5 tony! Oznacza to, że żywiąc paszami De Heus rocznie 180 mln brojlerów, możemy zredukować emisję NH3 do atmosfery o 880 ton.

Andrzej Gebler

kierownik produktu ds. drobiu De Heus

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy