Jak ograniczyć stłuczki jaj na fermie? Wnioski ekspertów De Heus z badań dot. Inteligentnych jaj

12 marca 2024
-
3-minuty

Aby dokładnie sprawdzić działanie inteligentnych jaj, specjaliści De Heus przeprowadzili szereg badań na kilkunastu fermach w Polsce. Ich celem była analiza wytrzymałości skorupy oraz pomiar sił działających na jaja przechodzące przez system automatycznego transportu. Podczas badań eksperci wykorzystali 10 inteligentnych jaj. Każde z nich, niezależnie, mierzyło oddziaływanie sił mechanicznych przy każdym przejściu i uskoku.

Analiza jakości skorupy

Pierwsze analizy pozwoliły na stwierdzenie, że wytrzymałość skorupy jaj nie jest taka sama u wszystkich stad niosek. Powodem tego była różnica wieku pomiędzy ptakami. Jaja, pochodzące od starszych kur charakteryzowały się niższą wytrzymałością na działanie sił mechanicznych.

Rozwiązanie

W tym przypadku jedną z metod umożliwiających ograniczenie ilości stłuczek jest zmiana dotychczas stosowanej paszy na produkt pokrywający zwiększone zapotrzebowanie pokarmowe starszych ptaków na wapń.

Chcesz ograniczyć straty związane ze stłuczkami?

Zależy Ci na wzroście rentowności hodowli, a może chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu inteligentnych jaj?

Odezwij się do doradcy żywieniowego De Heus!

Analiza sił działających na jaja

Na podstawie analiz przeprowadzonych w dużych i nowoczesnych fermach, zaobserwowano, że istnieje kilka punktów, w których siły mechaniczne działające na jaja powodują pęknięcia. Dotyczy to również jaj charakteryzujących się wysoką jakością skorupy. W związku z tym wyznaczono następujące punkty krytyczne: 

  • odbiór jaj z gniazd na przenośnik główny - poziomo zamontowane pasy transmisyjne utrudniają naturalne toczenie się jaj w kierunku windy, co znacząco spowalnia ich transport, a nawet prowadzi do ruchu wstecznego.

Rozwiązanie:

W tym przypadku zalecana jest zmiana kąta nachylenia pasa, dzięki czemu przemieszczanie się jaj zostanie przyśpieszone.

  • odbiór jaj na przenośnik główny - jaja rozpędzają się po całej długości pasa, uderzając o ścianę naprzeciwko. Dodatkowo, zwężenie systemu powoduje zaleganie jaj i nachodzenie ich na siebie. W wyniku tego zdarza się, że windy na przemian pracują „na pusto”, po czym są przepełnione.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem jest zamontowanie odbojnika spowalniającego toczenie się jaj, a także rozszerzenie prowadnic.

  • jeden z elementów głównego pasa transmisyjnego - część jaj, również z dnia poprzedniego, zalega przed taśmą. To powoduje ich nachodzenie na siebie, co poza generowaniem strat może być przyczyną zafałszowanych wyników dotyczących poziomu nieśności. Ponadto zauważono, że niektóre z zalegających jaj są wydziobywane przez kury.

Rozwiązanie:

Wskazane jest wyregulowanie tempa ruchu taśmy.

Do jakich wniosków doszli eksperci De Heus podczas szeregu przeprowadzonych badań?

Uregulowanie punktów krytycznych w analizowanym systemie ogranicza straty wynikające ze stłuczek i wydziobywania oraz eliminuje problem ich zalegania. Dobranie dopasowanych rozwiązań pod potrzeby każdej z ferm to klucz do sukcesu. Obecnie inteligentne jaja to narzędzie, które doradcy żywieniowi De Heus wykorzystują  we współpracy z hodowcami, pomagając zminimalizować straty, wynikające z pęknięć pojawiających się na jajach.

Profesjonalna i kompleksowa analiza przedstawiona jest w formie dokładnego raportu z opisami i zdjęciami, a także szczegółowymi wnioskami i zaleceniami.

Czy warto wykorzystać możliwości innowacyjnego systemu pomiarowego?

Zdecydowanie tak! Nawet na nowoczesnej i dobrze prosperującej fermie kur niosek można wprowadzić zmiany, które będą miały pozytywny wpływ na rentowność produkcji. Analizy jakości skorupy oraz sił działających na jaja wskażą, gdzie można wprowadzić poprawki, mające na celu redukcję strat jaj, więc i poprawić rentowność produkcji.

Zapoznaj się z pierwszą częścią artykułu o inteligentnych jajach elektronicznych: