Dawka pokarmowa a optymalne wykorzystanie robota udojowego

16 stycznia 2017

Dawka pokarmowa a optymalne wykorzystanie robota udojowego w oborze są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Hodowcy nie zawsze zdają sobie sprawę, że zmiana w dawce pokarmowej wymaga zwykle regulacji ustawień robota.

W jednym ze współpracujących z DeHeus gospodarstw krowy z dnia na dzień produkowały coraz mniej mleka.

Analiza wykazała, że przyczyną problemu była zmiana paszy treściwej w robocie udojowym dokonana przez jedną z firm paszowych. Zmiana paszy rozchwiała poziom białka i energii w dawce. W tym przypadku nowy program pomógł w zmianie ustawień robota.

Ten przykład doskonale ilustruje, dlaczego tak ważna jest regulacja ustawień robota w przypadku dawki pokarmowej.

Korekty w dawkach są potrzebne ze względu na zmianę pasz objętościowych lub zmianę produkcji mleka.

Trzeba przy tym pamiętać, że analiza i powiązane z nią porady bazują na śródterminowym okresie.

Codzienne dane z robota hodowcy mogą odczytywać sami.

Odczyt i analiza danych z kilku dni nie są już tak łatwe.

To zadanie dla specjalistów De Heus, którzy pomagają hodowcom optymalnie wykorzystywać roboty. Opracowane przez nich informacje bazują na danych z ostatnich 10 dni pracy.

Zwiększenie liczby dojów to szansa na wyższą produkcję mleka.

W czasie analizowania danych za pomocą RobotExpert, problemem jest mała częstotliwość doju krów w robocie, szczególnie świeżo wycielonych i pierwiastek. Ważne, aby dawka paszy była zbilansowana pod kątem pokrycia zapotrzebowania na energię i białko.

Dzięki zgromadzeniu danych żywnościowych oraz analiz z robota uzyskuje się jasny obraz sytuacji na całej fermie.

Warto podkreślić, że nowe oprogramowanie nie zmieni dotychczasowej podstawy doradztwa na fermach z robotami udojowymi. Doradca żywieniowy zawsze rozpocznie wizytę na fermie od oceny pasz objętościowych. Następnie przejdzie do krów i łajniaków, a dopiero potem zajmie się wykorzystaniem analizy danych.

RobotExpert prowadzi analizy w ośmiu obszarach:

  • produkcja i parametry mleka
  • aktywność krów
  • żywienie krów mlecznych
  • pozostawione niedojady
  • efektywność wykorzystania robota
  • kwasowość mleka
  • potencjał zdrowotny wymion

 

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy